Sunumlar

Design Thinking

Design Thinking

Dijital Dönüşüm

Dijital Dönüşüm

Düşünce Kuruluşları

Düşünce Kuruluşları

Girişimcilik

Girişimcilik

Pazarlama Yönetimi

Pazarlama Yönetimi

Şehir Yönetimi

Şehir Yönetimi

Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim

Kitaplar

İyi Akort Edilmiş Şehir


Şehir plancısı ve yazar Jonathan Rose “İyi Akort Edilmiş Şehir” kitabında; iklim değişikliği doğal kaynakların tüketilmesi, kontrolsüz nüfus artışı, gelir adaletsizliği, toplu göçler, eğitim ve sağlık eşitsizliği gibi küresel sorunlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yaşanan problemlere çare bulmak amacıyla gerçekleştirilen disiplinlerarası bir araştırmayı konu edinen bu kitap; günümüzde toplumun tüm kesimlerinin karşı karşıya kaldığı problemlerin yaratacağı sonuçların anlaşılması ve çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi için bir yol haritası niteliğindedir.

Bilgi odaklı kurum kültürümüzün yansıması olarak, şehir yönetimi alanında yazılmış bu değerli eseri İnfoloji Yönetim Danışmanlığı olarak Türkçeye kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehir yönetiminde tüm paradigmalarının değişmek zorunda olduğunun farkındalığını yaşayan ve şehrinin sorunlarına akılcı çözümler üreterek yaşanabilir şehirler oluşturmak için çalışan tüm şehir yöneticilerine, şehir yönetimi alanında düşünce ve argüman üreten tüm paydaşlara katkı sağlayacağını umuyoruz.

Akıllı Şehirler Dijital Ülkeler


Şehirlerin akıllı şehirlere dönüşümünü konu alan kitapta, odağına insanı alarak şehrin temelden en üst aşamaya tüm ihtiyaçlarını bilgi ve teknoloji odaklı çözümlerle ele almaktadır. Ayrıca kitapta; akıllı şehirler için tek bir belirleyici faktör veya şablon olmadığının, bu kavramın şehrin dinamiğine göre şekillenmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

İnfoloji Yönetim Danışmanlığı olarak; CISCO, Deloitte gibi şirketlerde görev alan ve Schneider Electric’de Afrika ve Ortadoğu Başkanlığı görevini sürdürmekte olan Caspar Herzberg’in Akıllı Şehirler Dijital Ülkeler kitabını dilimize kazandırarak; başta İstanbul olmak üzere ülkemiz şehirlerinin kendilerine has akıllı şehir ekosistemlerini kurgulamalarına katkı sağlamasını diliyoruz.

Dergiler

İnfografikler

Bilgi Ekonomisi ve İnovasyon

E-İhracat

Enerji