Yayınlar | İnfoloji

Sunumlar

Design Thinking

Design Thinking

Görüntüle

Dijital Dönüşüm

Dijital Dönüşüm

Görüntüle

Düşünce Kuruluşları

Düşünce Kuruluşları

Görüntüle

Girişimcilik

Girişimcilik

Görüntüle

Pazarlama Yönetimi

Pazarlama Yönetimi

Görüntüle

Şehir Yönetimi

Şehir Yönetimi

Görüntüle

Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim

Görüntüle

Kitaplar

Akıllı Şehirler Dijital Ülkeler

Akıllı Şehirler Dijital Ülkeler


 

“Şehirlerimizin yaşamak için daha iyi bir yer mi yoksa daha kötü bir yer mi olduğu, araçlarımızı nasıl kullanacağımıza bağlıdır, araçların kendilerine değil”

 

Bilgi birikimini yansıtan şirket ismimiz “İnfoloji” ile akıllı şehirleşmede etkin rol alan tüm paydaşlarımıza danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Optimist ortaklığı ile Türkçe’ye çevirdiğimiz Herzberg’in “Akıllı Şehirler, Dijital Ülkeler” kitabının başta yerel yönetimler olmak üzere akıllı şehir başlığı ile ilgili olan tüm kurumlar, kuruluşlar ve özel teşebbüsler için geleceğe ışık tutmasını amaçlıyoruz.

HBR Eklerimiz

İETT, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İnfoloji ve Harvard Business Review Türkiye Dergisi’nin katkılarıyla hazırlanan Akıllı Ulaşım Eki’nde alanında yetkin akademisyen ve sektör çalışanlarının akıllı ulaşım sistemlerine ve akıllı şehir konseptlerine dair değerlendirmeleri bir kaynak niteliğinde derlenmiştir. Buna göre insan, ulaşım ve şehir ilişkisinin geleceği, inovasyonun teknoloji ve bilgi sistemlerine entegre edilmesiyle mümkündür. Özellikle mega kentlerde gündelik şehir hayatının en kritik belirleyicisi olan zaman faktörünün ulaşım sistemlerinde yönetilebilir hale getirilmesi akıllı şehirlerin temeli olan akıllı ulaşımın ilk koşuludur. Bu çalışma konuya dair planların ve stratejilerin değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSBAK, İnfoloji ve Harvard Business Review Türkiye Dergisi’nin katkılarıyla hazırlanan Big Smart İstanbul Eki’nde, İstanbul’un akıllı şehir niteliğinin tüm bileşenleri, bu konuya dair planlamaları ve stratejileri üst düzey yetkililerin ifadeleriyle derlenmiştir. Çalışmada 2017’de İstanbul’da düzenlenen Dünya Akıllı Şehirler Fuarı’nın ayrıntılarına, akıllı şehirlere dönüşüm aşamalarına ve İstanbul’daki akıllı şehir yatırımlarına da yer verilmiştir. Bununla beraber, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı şehir konsepti projeleri olan Kabataş-Üsküdar Arası Boğaz Yaya Geçiş Tüneli, Haliç Leonardo Da Vinci Yaya Köprüsü, Unkapanı Karayolu Tüneli Tüp Geçidi, Biyometanizasyon, Katı Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi gibi pek çok çalışmanın detayları da ekte bulunmaktadır.

Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki şehirler, bulundukları ülkeleri uluslararası platformlarda temsil eden en önemli unsurlardır. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi ve çağı takip edebilme yetisi şehirlerinde saklıdır. Şehirlere yapılan yatırımlar ve yerel yönetimlere dair inovasyon odaklı fikirler, ülkeleri ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan ileriye taşıyan temel etmenlerdir. Bu anlamda “akıllı şehircilik” adı altında yapılan planlama ve projelerin genel çerçevesi akıllı ulaşım alanında konumlanmaktadır. Akıllı ulaşım, akıllı şehirlerin temel özelliğidir. Şehirlerin geleceğinin planlanmasının ön koşulu akıllı ulaşımı planlamaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İnfair Fuarcılık A.Ş. ve Harvard Business Review Türkiye Dergisi’nin katkılarıyla hazırlanan “Ulaşımın Geleceği” eki, akıllı ulaşım stratejilerinin ve konuya dair yapılan çalışmaların derlendiği zengin bir kaynak niteliğindedir.