Ürünler | İnfoloji

Ortak Akıl Konferansı

  • Kurumunuzun ihtiyaçlarını analiz ediyoruz.
  • Bu ihtiyacın karşılanması için uygulanacak yöntemleri akademik kadromuzla belirliyoruz.
  • Sadece kurum içi değil, sektörünüzün bütün paydaşlarını bir araya getiriyoruz.
  • Birlikte düşünme, birlikte çözüm arama, birlikte karar alma süreçlerini yönetiyoruz.
  • Yetkin moderasyon ekibimiz ile ileri problem çözme tekniklerini kullanmanızı sağlıyoruz.
  • Katılımlı yaklaşım ile yeni fikirler üretmenize yardımcı oluyoruz.
  • Süreç sonucunda değerlendirmelerimizi akademik değerlendirme ile sunuyoruz.

Ideathon

Sosyal sorunlara yaratıcı çözümler üreterek yüksek etki yaratacak bir sosyal inovasyon platformu kuruyoruz.

Creathon

Mevcut veriler, bilgi ve becerileri toplumsal konular için çözüm üretmek için kullanıyoruz. Umut verici sonuçları, somut ürün veya hizmetlere hızlı ve doğru bir şekilde geliştiriyoruz. İnovasyonu ve girişimciliği teşvik edip ve ekosistemi güçlendirmek amaçlıyoruz.

Hackathon

Ortak fikre sahip insanların belirli bir süre içerisinde, takım çalışması halinde aynı ortamda aynı havayı soluyarak inovatif fikirlerini kodlarla ifade etmelerini sağlıyoruz.

Çalıştay

Çalıştay

Diyalog Konferansı

Diyalog Konferansı

Gelecek Tasarımı

Gelecek Tasarımı