Bilgi çağı olarak bilinen yirmi birinci yüzyılın en stratejik sektörü bilgi teknolojileri ve yazılım endüstrisidir. Artık ülkelerin büyüklükleri sahip oldukları askeri mühimmatlar ile değil yazılım endüstrisinin gücü ile ölçülmektedir.

İnfoloji tarafından 26 Ekim 2013’te, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü için gerçekleştirilen, “Türkiye’de Ulusal Yazılım Endüstrisinin Bugünü Ve Gelecek Vizyonu” ortak akıl konferansında Çevresel Analizler ve SWOT Analizi gerçekleştirilmiş, elde edilen çıktılarla birlikte stratejik yol haritası belirlenmiştir.  

THY Yönetim Kurulu Eski Başkanı Hamdi Topçu, Yıldız Teknik Üniversitesi Eski Rektörü İsmail Yüksek ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın açılış konuşmalarıyla başlayan ortak akıl konferansında grup çalışmaları gerçekleştirilmiş, tüm grupların çalışmalarından değerli çıktılar elde edilmiş, Türk Hava Yolları’nın iç ve dış pazarda nasıl etkili bir oyuncu olacağının üzerinde durulmuştur. 

Sektör temsilcilerinin sıkça konuştuğu kavramlar, sektörde ciddi bir liderlik eksikliği olduğunu göstermektedir. Sektörde öncü rol üstlenen, sektörü belli alanlara doğru sürükleyebilecek bir yapılanma bulunmamaktadır. Mevcut şirketlerin çok büyük bir bölümü ürün odaklı anlayışla hareket etmektedirler ve potansiyel pazarlarla ilgili tatminkâr analizler yapmaktan uzaktırlar. 

Ortak akıl konferansı boyunca katılımcıların üzerinde durdukları konular itibariyle gelecekte hangi sektörlere yönelik olarak çalışacakları konusunda net mesajlar ortaya konulmamıştır. Bununla birlikte sektör temsilcileri önümüzdeki dönemlerde iç pazarın hızlı bir şekilde büyüyeceğini, aynı zamanda ihracat pazarlarında da önemli fırsatlar olacağını öngörmektedirler. Sektörde en çok dillendirilen sorun ise nitelikli insan kaynağının eksikliğidir. Temsilciler katma değeri yüksek, ileri teknolojilere yönelik yazılım ürünlerinin global pazarlarda pazarlanabileceğini düşünmektedirler.

Total
0
Shares