Ülkelerin ve işletmelerin rekabet avantajlarını sürdürülebilir kılmalarının yolu, bilgi ve öğrenme temelli dünya ekosistemine adaptasyon sağlamaları ile mümkündür. Küreselleşmenin getirdiği sosyo-ekonomik dönüşümle birlikte ülkelerin ve işletmelerin bahsedilen ekosisteme adaptasyonu ise inovatif değişimlerle sağlanmaktadır. Bu değişimler, dönemin gereksinimlerini doğru anlayarak yaratıcı fikirleri bu doğrultuda hayata geçirme şeklinde gerçekleştirilmektedir. Yaratıcı fikirlerin teknoloji ile entegrasyonu sonucu ortaya çıkan “inovasyon”, bilgi ekonomisinin temelini oluşturmaktadır.

Türkiye İhracatçılar Meclisi, 2012 yılından bu zamana kadar gerçekleştirdiği İnovasyon Haftası etkinliği ile toplumun değişik kesimlerinde inovasyon farkındalığı oluşmasına ciddi katkılar sağlamıştır. Bundan sonraki süreçte bu etkinliğin, farklı bir misyon yüklenmesi ihtiyacı açıkça ortaya çıkmıştır. Bir yandan geleneksel sektörlerin ihracata katkısının katlanarak arttırılması, diğer yandan tasarım, bilişim, yazılım, büyük veri, yapay zekâ gibi kavramlar temelinde yüksek teknolojili ürünler ihraç eden bir Türkiye için çalışmak gerekmektedir. Bu kapsamda Türkiye’ninbilgi ekonomisine geçiş sürecinin planlanmasına öncülük ederek katkı sağlamayı hedefleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi, etkinliğe yeni bir konsept kazandırmak üzere konu ile ilgili tüm paydaşların öneri, fikir ve yorumlarına ihtiyaç duymaktadır. 

Ortaya çıkan ihtiyaç kapsamında; sektör temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları temsilcileri, basın mensupları ve diğer ilgililerden oluşan katılımcılarla 16 Şubat 2019 tarihinde bir ortak akıl konferansı düzenlemiştir. Bir gün süren konferansta iki farklı oturum gerçekleştirilmiştir. Birinci oturumda katılımcılara “Bilgi Ekonomisi ve İnovasyon Haftası’nın gündemi ne olmalıdır?” sorusu yöneltilmiştir.

Katılımcıların serbestçe düşüncelerini ifade etmeleri istenmiş ve bu amaçla Beyin Fırtınası yöntemi kullanılmıştır. İkinci oturumda ise katılımcılardan etkinliği başından sonuna kadar tasarlamaları istenerek, “Bilgi Ekonomisi ve İnovasyon Haftası’nın etkinlik tasarımı nasıl olmalıdır?” sorusuna Event Planning – 8P yöntemi ile cevap aranmıştır.

Total
0
Shares