Servisler | İnfoloji

Katılımlı Yönetim

Kurumların belli dönemlerde içerisindeki her birimi ilgilendiren ya da etkileyecek olan kararlar almaları gerekmektedir. Bu süreçte sadece yukarıdan aşağıya bir hiyerarşi ile karar alma mekanizması işletmek tam verimlilik sağlayamaz. Dolayısı ile kurum için önemli olan bu süreçte sadece kurumdaki yöneticilerin değil personellerin de karar alma aşamasına dahil olması gerekmektedir. Buna ek olarak katılımlı yönetim; sektördeki diğer aktörlerin de görüşlerinin alınması, kurum vizyonunun zenginleştirmesi ve bakış açısı genişletilmesi için önemli katkılar sağlamaktadır.

Kurumsal Analiz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Explicabo quibusdam sapiente fugiat molestiae omnis recusandae unde, ipsa totam, minima itaque.

Pazarlama Yönetimi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Explicabo quibusdam sapiente fugiat molestiae omnis recusandae unde, ipsa totam, minima itaque.

Değişim Yönetimi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Explicabo quibusdam sapiente fugiat molestiae omnis recusandae unde, ipsa totam, minima itaque.

Stratejik Yönetim

  • Geleceğe yönelik karar almanızda kurumunuza destek oluyoruz.
  • Kurumunuzun zayıf ve güçlü yanlarıyla kendisini tanımasını ve bulunduğunuz sektöre vizyonunuz ışığında tanıtılmasını sağlıyoruz.

 

Böylelikle, gelişme odaklı çalışarak, karlılık ve verimlilik sağlayacak stratejilerin geliştirilmesine olanak sağlıyoruz.