SEKTÖRLER | İnfoloji

Ulaşım

Şehirlerde entegrasyonun en temel unsurlarından olan ulaşım, ana çalışma alanlarımızdan biridir. Nüfusun genişlemesi ve alım gücünün artması günlük hayatta sıkça karşılaştığımız trafik sorununa yol açmaktadır. Buna ek olarak, ulaşım altyapıları şehrin yoğunluğunu ve dinamizmini karşılamakta güçlük çekmektedir. Ancak sürdürülebilir şehirler için bu sistemlerin düzenlemesi ve yeni teknolojilerin şehir sakinlerinin günlük yaşantısını kolaylaştıracak şekilde adaptasyonunun sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, sürdürülebilir şehirlerin inşasında erişilebilirliğin önemini bilerek, ulaşımda akıllı çözümlere odaklanıyoruz. Literatür araştırmaları, çalıştaylar, konferans ve sempozyumlarla sektördeki bilgi ve tecrübenin paylaşılmasını sağlıyoruz. Böylelikle daha iyi yarınlara ulaşmak ve ülkemize değer katmak için somut adımlar atıyoruz.

Şehir

Gelişen teknolojiler şehircilik anlayışına yeni bir boyut kazandırmıştır. Artık şehirler daha inovatif, daha teknolojik ve daha dijital bir profile sahip olmaya başlamıştır. Böylelikle sürdürülebilirlik kavramı birçok alanda olduğu gibi şehircilikte de yerini almıştır. Bu dönüşümde yerimizi alarak, kurumlara yönetimsel becerimizi şehir konseptinde gösteriyoruz.  Şehirlerimizde yeni tasarımları, yeni teknolojileri ve global kriterleri baz alarak yönetim modelleri oluşturuyoruz. Böylelikle sürdürülebilir kalkınma anlayışla şehir sakinlerinin yaşam kalitesinin arttırılmasına yardımcı oluyoruz. Bu konseptte, kentsel dönüşüm stratejileri, enerji verimliliği, erişilebilirlik, yeşil projeler, aydınlatma ve sosyal donatı alanları gibi birçok alanda gelişimin önünü açıyoruz.

Enerji

Enerji gelişen ülkelerin en önemli gündemlerinden biridir. Çünkü ekonomi ve sanayinin büyümesi enerji tüketimi ile doğru orantılıdır.  Türkiye’de de bu durumun bir tezahürü olarak, cari açığın büyük bir bölümü enerji ithalatından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle alternatif kaynaklara yatırımlar, bunun için geliştirilen Ar-Ge çalışmaları ve enerji verimliliği konuları ülkenin birincil öncelikleri arasına girmiştir. Biz de bu alanda yaptığımız çalışmalarla ilk kaynaktan son kullanıcıya kadar olan her aşamada ayrıntılı araştırmalar gerçekleştirip, sektöre yön veriyor ve problemlerin çözülmesinde önemli roller üstleniyoruz.

Çevre

Sanayide, ekonomide gelişimin birçok olumlu yönü olsa da kontrolsüz büyüme başta çevre olmak üzere birçok alanda bazı olumsuz yan etkiler oluşturmaktadır. Bu gelişmelerin sonucu olarak, iklim değişikliği gibi uluslararası gündemde ülkelerin ortak eylem planına girmiş sorunlar kendini göstermiştir. Buna nüfus artışı, çarpık kentleşme ve altyapı yetersizliği de eklendiğinde hava, su ve toprak gibi ana yaşam unsurlarında negatif sonuçlarla yüzleşilmiştir. Infoloji olarak bütün bu fenomenlerin yönetimi için birikimimiz ve kurumsal ağımızı kullanıyoruz. Nesnel verilere dayalı planlama, doğru gelecek öngörüsü ve bütün paydaşların ortak bir akıl ile hareket etmesini mümkün kılan çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Teknoloji

Teknoloji geleceğin mimarıdır ve değişime en çok reaksiyon veren alandır. Kimi zaman değişim teknolojiye yön verirken kimi zamansa teknoloji değişime yön vermektedir. Bu süreçte yeni trendlerin takibi ve gelişmelerin ülke projeksiyonlarına adaptasyonu sürdürülebilirlik için kritik öneme sahiptir. Bu çerçevede, sektörde günlük takip sağlayarak paydaşlarımıza gerekli bilgilendirmeleri sağlıyoruz. Her zaman çağın gerekliliklerini göz önünde bulunarak, sektörel gelişmeleri yenilikçi bakış açımızla değerlendiriyoruz. Müşterilerimize de ihtiyacı olan bilgiyi ve yönetim modellerini bu bağlamda oluşturuyoruz.

Gıda

Son yıllarda önemli bir başarı grafiği sergileyen Türk gıda sektörü bugün ülkenin en dinamik ve en üretken sektörlerinden biri konumundadır. Sektör ihracat ve dış ticareti karşılama oranı, istihdam yaratma olanakları, üretim değeri açısından ekonomide oldukça önemli bir yere sahiptir. Infoloji olarak Türkiye ekonomisinin önemli yapı taşlarından biri olan gıda sektörüne katkı sağlamak ve gelişimine hizmet etmek amacıyla sektör paydaşlarını bir araya getiriyoruz. Gıda alanında paketlemeden ambalaja, lojistikten depolamaya sürecin her kademesini inceliyoruz. Akademik çalışmalar ve özel sektördeki uygulamaları tek potada eritip teori ve pratiği birleştiriyor ve sektör için yol gösterici niteliğinde ürün ve ambalaj standartlarına yönelik çözümler sunuyoruz.