Sektör | İnfoloji
Şehir

Şehir

Şehirlerimizde yeni tasarımları, yeni teknolojileri ve global kriterleri baz alarak yönetim modelleri oluşturuyoruz. Böylelikle sürdürülebilir kalkınma anlayışla şehir sakinlerinin yaşam kalitesinin arttırılmasına yardımcı oluyoruz.

Enerji

Enerji

Bu alanda yaptığımız çalışmalarla ilk kaynaktan son kullanıcıya kadar olan her aşamada ayrıntılı araştırmalar gerçekleştirip, sektöre yön veriyor ve problemlerin çözülmesinde önemli roller üstleniyoruz.

Ulaşım

Ulaşım

Sürdürülebilir şehirlerin inşasında erişilebilirliğin önemini bilerek, ulaşımda akıllı çözümlere odaklanıyoruz. Literatür araştırmaları, çalıştaylar, konferans ve sempozyumlarla sektördeki bilgi ve tecrübenin paylaşılmasını sağlıyoruz.

Çevre

Çevre

Nesnel verilere dayalı planlama stratejileri ve doğru gelecek öngörüsüyle bütün paydaşların ortak bir akıl ekseninde hareket etmesini mümkün kılan çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Gıda

Gıda

Akademik çalışmaları ve özel sektördeki uygulamaları bütünleştirerek teori ve pratiği birleştiriyor, sektör için yol gösterici nitelikteki ürün ve ambalaj standartlarına yönelik çözümler sunuyoruz.

Teknoloji

Teknoloji

Sektörel gelişmeleri, çağın gerekliliklerini göz önünde bulundurarak yenilikçi bakış açımızla değerlendiriyoruz. Müşterilerimizin de ihtiyacı olan bilgiyi ve yönetim modellerini bu bağlamda oluşturuyoruz.

Otomotiv

Otomotiv

Otomotiv sektöründe üretim modellemesinden marka bilinirliliğin artırılmasına kadar her alanda, müşterilerimize ulusal ve uluslararası arenada rekabet avantajı sağlayacak hizmetler sunuyoruz.

Finans

Finans

Müşterilerimizin kritik karar alma süreçlerinde destek sağlamak ve global ölçekte düşünerek strateji oluşturmak için finans alanında çözümler sunuyoruz.