Günümüzde önemli sosyoekonomik etkilere sahip olan endüstrilerden birisi olarak kabul edilen gıda sektörü birçok alt dalı bünyesinde barındıran karmaşık bir faaliyet kolu olarak öne çıkmakta olup son yıllarda ülkemizde büyük bir gelişim göstermektedir. Bu gelişmenin düzeyini, temel değişkenlerini ve dinamiklerini anlamak ve sektörün sürdürülebilir rekabet üstünlüğüne katkıda bulunmak, hem sektör için hem de ülke ekonomisi için önem arz etmektedir.

Hammaddesinin büyük bir kısmını tarım sektöründen alan gıda sanayisinin neredeyse tüm alt dallarında üretilen ürünler ülkemiz sınırları içerisinde üretilmektedir. Ülkemizin önemli tarımsal ihraç ürünü olma özelliğine sahip olan fındık ise bu ürünlerin başında gelmektedir.

Fındık üretimi ve ihracatının yaklaşık %70’ini gerçekleştiren Türkiye, Dünya sıralamasında lider ülke konumundadır. Türkiye’nin geleneksel ürünleri arasında yer alan fındık, iki milyar dolara yakın döviz girdisi sağlayarak, 400 bin civarında üreticinin ve onların ailelerinin geçim kaynağı olarak, pazarlanması ve yarı mamul haline dönüştürülmesi sürecinde istihdam sağlayarak Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaktadır. Bunların dışında fındık, yaygın olarak yetiştirildiği Karadeniz’in bölge ekonomisindeki önemi nedeniyle, geliri sadece fındığa bağlı olan üreticilerin gelirlerinde istikrar sağlamak, fındığın kalitesinin yükseltilmesi, meyilli arazilerde erozyonun önlenmesi ile iç ve dış piyasaların düzenlenmesi gibi amaçlarla Türkiye’de stratejik ürün kapsamına alınmış ve uzun yıllar boyu desteklenmiştir .

Türkiye’nin şekerli mamuller için en doğru kaynak olduğunu vurgulayarak, Türkiye’de üretilen şekerli mamullerin stratejik pazarlardaki farkındalığını artırmak ve hedeflenen kanalları harekete geçirerek Türk ürünlerinin tercih edilmesini sağlamak amacıyla faaliyetlerini yürüten Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu ve fındığın meydana getirdiği kazanç ve paydaşlara sağlayacağı faydanın artırılması için iç ve dış tüketiminin artırılmasına yönelik reklam ve tanıtım faaliyetlerini organize etmek ve yürütmek misyonuna sahip Fındık Tanıtım Grubu, fındık tüketiminin çikolata ve şekerli mamullerde süreklilik arz eden bir artış trendinin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Bu ortak amaçla 23 Ocak 2016 Cumartesi günü Çırağan Sarayı’nda iş birliği çalıştayı düzenlenmiş, sektörde yer alan tüm aktörlerin iş birliği ile sektöre katkının maksimize edileceği bir yaklaşım ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Total
0
Shares