Türkiye’deki şehirlerin;

  • Mevcut sorunları, beklentileri, 
  • İyileştirilmesi ve yatırım yapılması gereken alanları ve 
  • Tüm bu aşamalarda iş birliğinin arttırılması gereken başlıca şehir yönetim paydaşlarının tespit edilebilmesi için bir anket formu hazırlanmıştır.

Hazırlanan anket formuna Türkiye’deki şehirler içerisinden 40 farklı şehirden katılım sağlanmış olup ilgili anket sonuçları, şehirlerin nüfus miktarına göre “Mega Şehir”, “Büyük Şehir” ve “Küçük Şehir” şeklinde sınıflandırılmıştır.

Anketin hedef kitlesini 20 yaş üzeri;kamu, özel sektör, vakıf şirketi, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarından oluşan kurum ve kuruluşlarda üst düzey pozisyonlarda çalışan iş dünyasına yönelik bireyler oluşturmaktadır. 

Elde edilen anket sonuçlarından bir araştırma raporu hazırlanmıştır. Rapor; Şehir Yönetim Odak Alanlarındaki Temel Konuların Önem ve Yeterlilik Derecelerinin Karşılaştırılması, Şehir Yönetiminde İyileştirilmesi Gereken Alanlar, Şehir Yönetiminde Yatırımların Arttırılması Gereken Alanlar, Şehir Yönetiminde İşbirliğinin Artırılması Gereken Paydaşlar ve Genel Değerlendirme başlıklarından oluşmaktadır. 

İnfoloji Yönetim Danışmanlığının Hazırladığı Ankete göre Şehir Yönetiminde İyileştirilmesi Gereken Başlıca Alanlar sırasıyla;

Ulaşım Hizmetleri

Afet Yönetimi ve Acil Yardım Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Güvenlik Hizmetleri

Atık Yönetimine Yönelik Altyapı Çalışmaları

Su ve Kanalizasyon Hizmetlerine Yönelik Altyapı Çalışmaları

Ulaştırma Hizmetlerine Yönelik Altyapı Çalışmaları 

Şeklindedir. “Mega Şehir”, “Büyük Şehir” ve “Küçük Şehir” sınıflaması özelinde ankete katılım sağlayan örneklem sayısının birbirinden farklı olmasından ötürü şehir yönetiminde iyileştirilmesi gereken alanlarla ilgili elde edilen ağırlıklandırma puanları normalize edilmiş olup her bir sınıflama özelinde öncelikli olarak iyileştirilmesi gereken alanlar 0 ile 1 aralığına yayılıp görselleştirilmiştir.

Mega Şehirlerde İyileştirilmesi Gereken Başlıca Alanlar

İnfoloji Yönetim Danışmanlığı tarafından hazırlanan ankete “Mega Şehirden” katılım sağlayan bireylerin yaşadıkları şehir özelinde iyileştirilmesi gerekli görülen temel alanlar tespit edilmiş olup elde edilen bulgular neticesinde ilgili veriler aşağıdaki grafikte görselleştirilmiştir. 

Grafikte elde edilen bulgular neticesinde özellikle son dönemde artış gösteren depremler “Mega Şehir” sınıflaması kapsamında ankete katılım gösteren katılımcıların “Afet Yönetimi ve Acil Yardım Hizmetleri” özelinde şehrin mevcutlarının iyileştirilmesi gerektiği sonucunu ortaya çıkmıştır. “Mega Şehir” için iyileştirilmesi gerekli görülen diğer temel alanlar katılımcıların yanıtlarına göre önceliklendirilmiş olup ilgili grafikte görülmektedir. 

Büyük Şehirlerde İyileştirilmesi Gereken Başlıca Alanlar

 infoloji Yönetim Danışmanlığı tarafından hazırlanan ankete “Büyük Şehirlerden” katılım sağlayan bireylerin yaşadıkları şehir özelinde iyileştirilmesi gerekli görülen temel alanlar tespit edilmiş olup elde edilen bulgular neticesinde ilgili veriler aşağıdaki grafikte görselleştirilmiştir. 

Grafikte elde edilen bulgular neticesinde “Sağlık Hizmetleri”, katılımcıların yaşadıkları şehirlerde iyileştirilmesi gereken başlıca alan olarak elde edilmiştir. “Sağlık Hizmetleri” aynı zamanda anketin birinci bölümünde katılımcıların “Sağlık” odak alanına yönelik geliştirilen ölçek ifadelerine verdikleri yanıtlarda da “Büyük Şehir” özelinde yeterli görülmemiştir. “Mega Şehir” için iyileştirilmesi gerekli görülen diğer temel alanlar katılımcıların yanıtlarına göre önceliklendirilmiş olup ilgili grafikte görülmektedir. 

Küçük Şehirlerde İyileştirilmesi Gereken Başlıca Alanlar

İnfoloji Yönetim Danışmanlığı tarafından hazırlanan ankete “Küçük Şehirlerden” katılım sağlayan bireylerin yaşadıkları şehir özelinde iyileştirilmesi gerekli görülen temel alanlar tespit edilmiş olup elde edilen bulgular neticesinde elde edilen veriler aşağıdaki grafik özelinde görselleştirilmiştir. 

Grafikte elde edilen bulgular neticesinde “Atık Yönetimine Yönelik Altyapı Çalışmaları” katılımcıların yaşadıkları şehirlerde geliştirilmesi gereken başlıca alan olarak elde edilmiştir. “Küçük Şehir” sınıflaması özelinde “Mega Şehir” ve “Büyük Şehir” sınıflamasından farklı olarak “Kültür ve Sanat Alanına Yönelik Hizmetler”, “İstihdam Hizmetleri”, “Spor Faaliyetlerine Yönelik Hizmetler” daha fazla ön plana çıkmıştır. “Mega Şehir” için iyileştirilmesi gerekli görülen diğer temel alanlar katılımcıların yanıtlarına göre önceliklendirilmiş olup ilgili grafikte görülmektedir.

Raporun tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilir ya da QR kodu kullanabilirsiniz.

Total
0
Shares