Konvansiyonel tehdit unsurlarıyla birlikte siber, uzay, uydu gibi yeni tehdit kavramlarının hızla gündeme girmeye başladığı savunma alanında, ülkelerin savunma konseptlerini hızla değiştirmeye başladıkları ve “bütünsel savunma” (holistik) yaklaşımının ön plana çıktığı bir dönemden geçmekteyiz. Bütünsel savunma anlayışı; bir yandan bildiğimiz geleneksel harp yöntemleri ve silah sistemlerinin güçlü bir şekilde varlığını sürdürmesini gerektirirken diğer yandan bilişim, siber, uzay, sağlık ve biyolojik kavramlarını da içine alan yeni savunma kavramlarının da gündeme alınmasını gerektirmektedir. 

Anayurdun güvenliğini sağlamak ve sürdürmek için sadece konvansiyonel silah sistemlerine sahip olmak yeterli görülmemektedir. Yeni nesil harp sistemleri içinde kara savaşlarının görece önemi giderek azalırken masa başından yönlendirilen yeni saldırı yöntemleri daha büyük zararlara ve yıkımlara neden olabilmektedir. Artık tehditlerin ortaya çıkmasını beklemek yerine, tehdidin ortaya çıktığı kaynağı öngörmek ve yerinde yok etmeye yönelik aktif savunma sistemlerinin tasarlanması gerekmektedir.

Savunma Sanayii Başkanlığının; savunma sanayii sektörünün tüm paydaşları ile birlikte, yeni savunma konseptinin mevcut ve potansiyel ihtiyaçlarını bilmek, keşfetmek, öngörmek ve bütün bu ihtiyaçları en doğru kaynaklardan, en hızlı, en doğru ve en rasyonel şekilde karşılayacak savunma sanayii ekosistemini kurgulamak için kurumun yönetici seviyesindeki çalışanlarından oluşan paydaşların katılımıyla bir ortak akıl konferansı düzenlenmiştir. 

Afyon’da 4 – 6 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen bu ortak akıl konferansı, birbirinden farklı oturumlarda yoğun ve yorucu bir program çerçevesinde dünyada ve ülkemizde savunma sanayiini etkileyen ve yönlendiren çeşitli konuların tartışıldığı, irdelendiği ve ortak fikirlere ulaşılmaya çalışıldığı bir gündemi takip etmiştir. 

Çeşitli problem çözme ve karar alma tekniklerinin uygulandığı bu çalışma sonucunda elde edilen içerik, analiz edilerek yorumlanmıştır. Ortak Akıl Konferansı “beyin fırtınası”, “müşteri profili ve müşteri değer haritası analizi”, “örnek olay çözümü” ve “gelecek çemberleri” metodolojisi gibi modern yönetim teknikleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca sektörü etkileyen trendlerle, savunma ve makro ekonomi ilişkisini anlatan konuşmacı sunumları da konferans içinde yer almıştır.

Total
0
Shares