Referanslar | İnfoloji

Üniversiteler toplumların ilerleme ve gelişme süreçlerindeki en önemli dinamiklerin başında yer alırlar. Eğitim-öğretim, araştırma, geliştirme, bilimsel bilgi üretimi gibi alanlarda topluma hizmet veren üniversiteler, günümüzde bu geleneksel fonksiyonlarının yanı sıra toplumsal gelişime ve ekonomik kalkınmaya yön vermek adına yeni roller üstlenmektedirler.

Günümüzde metropol yönetimlerinin en önemli konularından birisi, giderek artan ve çeşitlenen toplu ulaşım ihtiyaçlarını yüksek standartlarda ekonomik, aktif ve verimli bir şekilde karşılamaktır. İstanbul Toplu Ulaşım Sistemi; otobüs, metrobüs, metro, hafif raylı sistem, deniz ulaşım araçlarının yapılarındaki farklı birimlerin etkili bir şekilde bir araya gelmesiyle oluşmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü desteği ile Ürün ve Ambalaj Standartları Rehberi Projesi, belirlenen sektörlere yönelik standartların oluşturulmasını hedeflemektedir.

2015-2019 Stratejik Planı’nın açıklanmasıyla İstanbul’un şehir vizyonuna dair bir Kentsel Tasarım Rehberi oluşturulmuştur. “Sürdürülebilir İstanbul” vizyonuyla hazırlanan bu rehber kapsamında kent sakinlerine yaşam kalitesi yüksek mekânlar sunmak, bireysel ve toplumsal açıdan şehrin ekonomik, sosyal ve çevresel şartlarını geliştirmek hedeflenmiştir.