Referanslar | İnfoloji

Türkiye’de gelişimi destekleme amacıyla İSO’nun himayesinde 13. Sanayi Kongresi’ne uzanan yolda vasatlık üzerine bir dizi çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştaylardan ilki olan “Türk Ekonomisi İçin Yeni Bir Gelecek Vizyonu” 18 Ocak 2014’de, “Türkiye’de Devlet, Demokrasi ve Toplumda Vasatlık”, isimli ikinci çalıştay 15 Şubat 2014’de, üçüncüsü ise “Türkiye’de Şirketlerde Ve Girişimcilikte Vasatlık” başlığı altında 15 Mart 2014’de gerçekleşmiştir. Bu çalıştaylar sonrasında alınan notlardan birer rapor oluşturulmuştur.

Anadolu Isuzu Strateji Planlama Çalışması Ortak Akıl Konferansı otomotiv sektöründe özellikle “Toplu Taşıma Segmentinde” son dönemde meydana gelen değişimler çerçevesinde Isuzu üretim ve pazarlama stratejilerinin yeniden şekillendirilmesi amacına yönelik olarak yapılan bir konferanstır. Konferans çıktıları ışığında stratejik planlama konsolide raporu hazırlanmıştır.

Akıllı Şehir Vizyonu dünya üzerinde gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerin en önemli gündem maddelerinden birisidir. Dünyada var olan doğal kaynakların giderek azalması, köylerden şehirlere, gelişmemiş bölgelerden gelişmiş bölgelere yaşanan yoğun ve hızlı göç, ekonomik dengesizliklerin her geçen gün daha da derinleşmesi ve globalleşmeyle yaşanan kültürel şoklar şehir yönetimlerinin işini giderek zorlaştırmaktadır.