Yıldız Teknopark 2023 Vizyonu ve Stratejik Eylem Planı Ortak Akıl Konferansı | İnfoloji

Yıldız Teknopark 2023 Vizyonu ve Stratejik Eylem Planı Ortak Akıl Konferansı

Ülkemiz ekonomisinin büyümesinde ve gelişmesinde önemli bir yere sahip olan teknoparkların toplumda daha etkin bir rol oynaması önem arz etmektedir. Üniversitelerin sahip olduğu araştırma ve bilgi üretme potansiyelinin buluşlar, patentler, lisanslar ve eğitimlerle sanayiye aktarılması adeta bir zorunluluktur. Bu zorunluluk gelecekle ilgili planlar yapılırken yeni bir vizyon ve misyon arayışını da beraberinde getirmektedir.

 

Yıldız Teknopark A.Ş’nin 2023 Vizyonu’nu belirlemeye yönelik olarak düzenlenen bu etkinlik, moderasyon ekibi tarafından problem çözme ve karar alma tekniklerinin uygulanmasıyla yürütülmüştür. Ortak akıl konferansında katılımcıların birbirleriyle iletişimiyle verim sağlamalarını amaçlayan teknikler uygulanmış ve çok sayıda görüş, öneri ve proje sunularak nitelikli ve verimli tartışmalar gerçekleştirilmiştir.