Ulaşımın Geleceği | İnfoloji

Bilgi ve teknoloji sistemlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak entegre eden ve bireylere ekonomik ve zaman yönetimi açısından maksimum fayda sağlayacak stratejiler geliştiren şehirler “Akıllı Şehir” olarak adlandırılmaktadır. Bu anlamda şehir hayatının belkemiği olan ulaşım faktörü, şehirleri modern kent platformunda tutan başat maddedir. Şehirlerin geleceğini, ulaşımın geleceği belirler. Ulaşımda teknoloji ve bilgi sistemlerini trafik ve zaman yönetimi odağında kullanmaya, akıllı ulaşım teknolojilerine ve gelecek nesil ulaşım uygulamalarına dair kapsamlı bir çalışma olan Ulaşımın Geleceği Eki’nde sadece teorik ulaşım stratejilerine değil, İstanbul’da yapılan ulaşım kapsamlı çalışma ve kongrelere de yer verilmiştir.

 

Çalışmada ulaşım sistemlerine ve politikalarına dair öncü bir organizasyon olan Transist 2016 İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı, Mega Kentlerde Ulaşımda Zaman Yönetimi ve Veri Odaklı İnovasyon Paneli, Sürdürülebilir Şehirler İçin Ulaşımda Dönüşüm Paneli gibi organizasyonların içeriğine ve katılımcılara değinilmiş, yerel yönetimler için farkındalık yaratacak ve yerel yönetimlerin portföyüne katkı sağlayacak etkinlikler ve akademik oturumlar da analiz edilmiştir.

Bununla birlikte ekte, akıllı ulaşımı tamamlayan diğer özellikler de incelenmiştir. Buna göre altyapı sistemleri, sürdürülebilir doğal çevre hedefi, İstanbul’da ulaşıma dair bilgi ve teknoloji sistemlerinin kullanımı gibi pek çok konu değerlendirilmiştir.