THY Türkiye’de Ulusal Yazılım Endüstrisinin Bugünü Ve Gelecek Vizyonu Ortak Akıl Konferansı | İnfoloji

İçinde bulunduğumuz enformasyon ve teknoloji çağında bilgiye ve teknolojiye bağlı olarak yazılım endüstrisi de günden güne değişmekte ve gelişmektedir. Günümüzde ülkelerin sahip olduğu yazılım endüstrisinin gücü, ekonomik ve sosyal kalkınmada itici güç haline gelmiştir.

Bu bağlamda 26 Ekim 2013’de Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü’nde THY Türkiye’de Ulusal Yazılım Endüstrisinin Bugünü ve Gelecek Vizyonu başlığıyla ortak akıl konferansı düzenlenmiştir. Bu konferansta yazılım endüstrisiyle ilgili ülkemizde ve dünyadaki değişimlerin ve trendlerin neler olduğu değerlendirilmiş, THY’nin kurulması için planladığı yazılım firmasının oluşturulma aşamaları konusunda katılımcıların görüşleri analiz edilmiştir.

Bu konferans, THY’nin yazılım sektörüne yönelik stratejik ürünlerle iç ve dış pazarlarda etkili bir güç olması yönünde rehber niteliği taşımaktadır. Bu çalışmada ortaya çıkan fikirler ülkeye ve millete faydalı bir yatırım projesinin oluşmasına katkı sunmuştur.