Müze Literatür Raporu | İnfoloji

 

Açıklama:

Müze literatür raporu İstanbul’daki müzelerin Turist ve ziyaretçi sayılarına yönelik çekiciliğini arttırmak ve ziyaretçi çekmek amacıyla Türkiye ve dünyadaki örneklerin karşılaştırılması ile oluşturulmuştur. Bu çerçevede literatür taranmış, müzelerin yönetim modelleri incelenmiş, ideal ve en verimli yönetim anlayışı ortaya konmuştur.