İSO 13. Sanayi Kongresi Hazırlık Çalıştayları | İnfoloji

“Vasatlık ve Vasatlıktan Çıkış Yolu Türk Ekonomisi İçin Yeni Bir Gelecek Vizyonu” başlıklı ortak akıl arama konferansında, çevresel analiz başlığı altında dünya ve Türkiye ekonomisiyle ilgili değişimler ve trendler üzerinde çalışılmıştır. Beş oturumdan oluşan konferansta katılımcılar farklı gruplarda çalışarak dünyadaki değişim ve trendlerin ışığında Türkiye Ekonomisi için söz konusu olabilecek tehditler ve sorunlar, fırsatlar ve potansiyellerle birlikte değerlendirilmiştir.  

“Türkiye’de Devlet, Demokrasi ve Toplumda Vasatlıkla Yüzleşme ve Bundan Çıkış” başlıklı çalıştayda; sanayi, ticaret, enerji ve globallaşme gibi konular üzerinde analizler yapılmıştır. Bu anlamda toplantıda, ortak geleceğimizin inovatif fikirlerle inşa edilmesi yolunda önemli adımlar atılmıştır. Ekonomik ve demokratik gelişimi sağlayan kamu yönetim modellerindeki değişim ve trendlerin belirlenmesi adına kuvvet alan analizi yapılmış, mevcut sorunlara yönelik gelecek çemberi oluşturularak küresel gelişmeler ışığında alternatif çözümler tartışılmıştır.

“Türkiye’de Şirketlerde Ve Girişimcilikte Vasatlık” başlıklı üçüncü çalıştay ise, 3 oturumda gerçekleşmiştir. Toplumun çeşitli kesimlerinden akademisyen, sanayici, öğrenci, STK temsilcileri ve İstanbul Sanayi Odası çalışanlarından oluşan 50’den fazla katılımcı ile düzenlenen bu toplantıya da ilginin yoğun olduğu belirlenmiştir. Üç oturumda yapılan sonuçlara göre katılımcılar, Türkiye’de vasatlığa yol açan faktörlerin önemli bir kısmının çevresel koşullardan kaynaklandığını belirtmişlerdir.