İSBAK Akıllı Şehir Vizyonu Ortak Akıl Konferansı | İnfoloji

İSBAK Akıllı Şehir Vizyonu Ortak Akıl Konferansı

Akıllı Şehir Vizyonu dünya üzerinde gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerin en önemli gündem maddelerinden birisidir. Dünyada var olan doğal kaynakların giderek azalması, köylerden şehirlere, gelişmemiş bölgelerden gelişmiş bölgelere yaşanan yoğun ve hızlı göç, ekonomik dengesizliklerin her geçen gün daha da derinleşmesi ve globalleşmeyle yaşanan kültürel şoklar şehir yönetimlerinin işini giderek zorlaştırmaktadır.

 

Akıllı şehir yönetimi vizyonu, şehir yönetimlerinin araçların, insanların, kurumların ürettiği datayı toplayıp, işleyip değerlendirerek karar üretmek üzere girdi olarak kullanmasıyla yakından ilişkilidir. Bu yolla şehir yönetimi ile ilgili her aksiyon modellenmekte, günlük hayat içinde ortaya çıkabilecek bütün riskler öngörülerek kolay bir şekilde yönetilebilmektedir.

 

11-12-13 Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen Akıllı Şehir Vizyonu Ortak Akıl Konferansı’na katılan, farklı birimleri temsil eden katılımcılar modern işletme yönetiminin çeşitli karar alma ve problem çözme tekniklerini kullanarak akıllı şehir vizyonuna yönelik olarak planlama, yönetim, koordinasyon, denetim gibi etkinlikler üzerinde tartışmış, farklı görüş ve öneriler dile getirmişlerdir.