İnovasyon Şehri İstanbul Kavramsal Analiz Raporu | İnfoloji

 

Açıklama:
İstanbul’un bir inovasyon şehri haline getirilebilmesinde önemli olan noktalar, Dünya’daki başarılı örnekler göz önünde bulundurularak özetlenmiş ve Türkiye’deki inovasyonlar ilgili yasal çerçeve de dikkate alındığında yapılabilecekler belirtilmiştir. Bu çerçevede detaylı bir araştırmanın ardından literatür raporu hazırlanmış ve bir ortak akıl konferansı düzenlenmiştir.