Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Tesisleri Yapımına Ait Usul ve Esasların Belirlenmesi Ortak Akıl Konferansı | İnfoloji

Şehir hayatında yerel yönetimlerin en önem verdiği konulardan biri olan alt yapıya ilişkin sorunlar, giderek büyüyen şehirler için kaçınılmaz bir durum haline gelmiştir.  Bu anlamda ilgili yöneticilerin ve kurum yetkililerinin fikir alışverişinde bulunabileceği, etkileşimli bir ortamda altyapı sorunlarına yönelik alternatif çözümlerin ve stratejilerin değerlendirilebileceği ortak bir alanın oluşturulması önem kazanmıştır.