Anadolu Isuzu Stratejik Planlama Projesi | İnfoloji

Küresel temelde ulaşım stratejileri ve ulaşıma yönelik tercihler günden güne değişmektedir. Otomotiv endüstrisinde çevreye uyumlu ve doğayla dost sayısal teknikler, inovatif fikirler ışığında bireylerle buluşmaktadır. Bu anlamda sürdürülebilir akıllı çevre koşullarının ve bileşenlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar gün geçtikçe ivme kazanmaktadır.

15 Mayıs 2015’de yapılan Anadolu Isuzu Stratejik Planlama Çalışması Ortak Akıl Konferansı, otomotiv sektöründe özellikle “Toplu Taşıma Segmentinde” son dönemde meydana gelen değişimler çerçevesinde, Anadolu Isuzu üretim ve pazarlama stratejilerinin yeniden şekillendirilmesine yönelik olarak yapılan bir konferanstır.

Bu çalışmayla sektörde yaşanan sorunlara alternatif çözümler getirmek ve karar alma stratejilerini uygulamak amacıyla odak grup çalışmaları yapılmış, ulaşım, toplu taşıma ve otomotiv sektöründe Anadolu Isuzu’nun yer aldığı pazarla ilgili gelişim, değişim ve trendler analiz edilmiştir. Konferansın ana ekseni toplu taşıma olmakla birlikte; üretim, pazarlama, finansman, malzeme, insan kaynakları, araştırma geliştirme, inovasyon, alternatif yakıt türleri gibi sektöre yönelik konular da bu etkinlikte irdelenmiştir. Çevresel analizlerin yapıldığı bu konferansta, sektördeki tüm gelişmeler, değişimler ve trendler; üretim, üretim teknolojileri, imalat sistemleri gibi konu başlıkları altında interaktif bir konseptte değerlendirilmiştir.