KATILIMLI YÖNETİM MERKEZİ | İnfoloji
Nedir?

Katılımlı Yönetim Merkezi

Katılımlı Yönetim, bir sistemdeki (organizasyon, şehir, belediye, fabrika, hastane, vb.) bütün paydaşların, özellikle kendilerini ilgilendiren süreçlerin işleyişine, doğrudan söz hakkı verilerek dahil edilmesi anlamına gelmektedir. Paydaşların, sistemdeki karar verme ve/veya verilen kararları uygulama çalışmalarında gönüllü olarak ve aktif bir şekilde yer alması önemli ve gereklidir.

Katılımlı Yönetim Merkezi, bir sistemde katılımlı yönetimin hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulan faaliyetlerinin tespit edilmesi, faaliyet adımlarının belirlenmesi ve bu adımların uygulanmasının sağlanması çalışmalarını yürüten bir yönetim danışmanlığı modelidir.

Ortak Akıl Konferansı

Kamu ve özel sektörde görülen dış kaynaklı çözüm ortakları ihtiyacı, var olan faaliyetlerin dış kaynaklı çözümler ile daha da etkinleşeceğini ortaya çıkarır.
Dış kaynak kullanımının yalnızca ürünlere dayalı olmaması ve verilecek hizmet standartlarının tarafsız bir şekilde belirlenmesi Ortak Akıl Konferansı’nın temelini oluşturur.

Arama Konferansı

Arama Konferansı yöntemi, dünyadaki gelişmeler ışığında şekillenen sektörel değişimlerden yola çıkarak, kişi veya kurumların gelecek tasarımlarını biçimlendirir.

Ön hazırlık aşamasından sonra başlayan bir Arama Konferansı, amaca en hızlı ulaşılacak işleyiş ve doğru yöntemlerin uygulanmasıyla desteklenir.

Gelecekte gerçekleşmesi beklenen trendlerin analizi ve geçmişten çıkarılan dersler bugünkü durumla bir araya getirilir ve gelecek, en uygun şekilde tasarlanır.

Karar Konferansı

Karar Konferansı bir çeşit karar verme yöntemidir. Bu yöntem, Arama Konferansı ile ulaşılan sonuç veya sonuçlar arasından, belirlenen kriterlere en uygun projelerin Analitik Sıralama Yöntemi (AHP) kullanılarak kriter önceliklerine göre sıralanmasına yardımcı olur.

Diyalog Konferansı

Kurumlarda iş geliştirme için kullanılan yöntemlerden biri olan Diyalog Konferansı, ortak projelerin hayata geçirilmesi için gereken ön koşulların tespitinde fikir üretilmesine yardımcı olur.

İlgili kurumun çalışanlarından oluşan katılımcı kitlesi, bilgi ve fikir akışından kendisi sorumludur. Ortak yürütülecek faaliyetlerin somut bir şekilde tanımlanması amacıyla, sorunları ve bu sorunların nasıl çözüleceğini katılımcılar hep birlikte tartışır.

Demokratik bir diyalog ortamı ile katılımcılar arasındaki işbirliğinin temelleri atılır.