İstanbul, binlerce yıllık tarihsel belleğinden süzülerek gelen sanat, zanaat ve ustalık kültürlerine ait bilgisiyle beraber bugün köklü bir tasarım eğitimi altyapısına sahip; öğrenen, öğreten ve insan yetiştiren yaratıcı bir ekosistemdir. UNESCO Tasarım Şehri unvanı ile İstanbul’un bu ekosisteminin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmıştır. İstanbul, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na (UCCN) “Tasarım Şehri” olarak kabul edilmiştir. Kasım 2016’da başlayan hazırlık süreci, Haziran 2017’de başvuru yapılması ile devam etmiş, Ekim 2017’de kabul ile sonuçlanmıştır.

İstanbul UNESCO Tasarım Şehri olarak gerçekleştirilen çalışmalar, çok paydaşlı bir yönetişim mekanizması olan İstanbul Tasarım Bürosu aracılığıyla hayata geçirilmiştir.

Istanbul Design Summit

UNESCO Tasarım Şehirleri Ağı’na başvuru aşamasında düzenlenmesi taahhüt olarak gösterilmiş bir etkinlik olan Istanbul Design Summit’te, İstanbul’un kalkınmasının sağlanması ve sürdürülebilirliğine ivme kazandırılması için tasarım ve yaratıcı endüstri sektörleri tarafından güncel kentsel konular ele alınmış, tasarım politikalarına dair çözümler geliştirilmiş ve disiplinler arası yeni ortaklıkların kurulması sağlanmıştır.

Dokümantasyon Projesi

Dökümasyon Projesi, iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Tasarım Bürosu’nun bir ürünü olarak hayata geçirilen “wesee.ist” tasarım içerik platformu, yaratıcılığın gücünü paylaşarak İstanbul’u keşfetmenin yanı sıra; en yeni tasarım trendlerini, tasarım dünyasında öne çıkan başlıkları önemli gelişmelerini, etkinlikleri, İstanbul’un tasarım harikalarının tarihini ve özellikleri üzerine içerikleri, sanatçıların ve tasarımcıların ilham veren başarı öykülerini, grafikten otomotive, modadan oyuncak tasarımına kadar hafta boyunca yaratıcı içerik platformlarında ön plana çıkan haberleri ve UNESCO tasarım şehirlerinden haberleri son kullanıcı ile buluşturan bir dijital platformdur. Dijital platformun yanı sıra basılı olarak da hayata geçirdiğimiz “wesee.ist Dergisi” de aynı içeriklerle ayda bir dağıtılmaya devam etmiştir.

Türkiye Yaratıcı Endüstriler Envanter Çalışması, UNESCO İstanbul Tasarım Bürosu tarafından Türkiye’de en hızlı gelişen sektörlerden biri olan yaratıcı endüstrilere dair destekleri, istihdam verilerini, ihracat oranlarını, eğitim durumunu ve ekonomik verileri derleyecek bir veri seti çıkarılması için hayata geçirilmiştir. Bu amaçla, Türkiye’nin sanat, kültür, tasarım alanındaki iş olanakları, ticaret verileri, istihdam ve maaş politikaları tespit edilmiş ve listelenmiştir. Türkiye’de sanat ve tasarım alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim veren üniversiteler tespit edilerek ilgili bölümler listelenmiş, öğrenci ve akademisyen sayıları belirlenmiştir.

Uluslararası İş Birlikleri

Graz’ın en önemli etkinliklerinden biri olan Desigmonat Graz, 2009 yılından beri bir networking platformu olarak işlev görmektedir ve şu anda uluslararası tasarım takviminde yerleşik bir etkinlik haline gelmiştir. 

UCCN’deki üye şehirler için Designmonat Graz, üye şehirlerin kendilerini geniş bir halk kitlesine tanıtmaları için harika bir platform oluşturmaktadır. İstanbul UNESCO Tasarım Şehri, Creative Industries Styria ile olan partnerliği kapsamında 2019 yılında 11 Mayıs – 9 Haziran tarihlerinde gerçekleşen festivalde 2 büyük projesi ile yer almıştır. 

a. Istanbul@Murisland

Istanbul@Murisland, Design Monat kapsamında Mur Adasında 3 gün boyunca Tasarım Şehri İstanbul olarak yer alınan bir etkinlik projesidir. Ada’da İstanbul ve tasarım odağında designtalklar ve workshopların düzenlendiği bir etkinlik programı hazırlanmıştır. Projenin amacı; İstanbul’un tasarım şehri potansiyelini uluslararası bir organizasyon aracılığıyla tanıtmak, Design Monat Festivalinin bir parçası olarak diğer şehirlerin bakış açısı ve deneyimlerinden yararlanmak ve daha geniş kitlelerle iletişim ve bağlantılar kurarak küresel düzeyde fırsatlar yaratmaktır. Bu proje ile küresel iş birliklerinin sağlanması ve kültür diplomasisinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. 

b. Istanbul Design Collection Exhibition

İstanbul Design Collection, İstanbul’da ya da İstanbul’dan ilham alınarak tasarlanan ürünlerden oluşan bir koleksiyondur. İstanbul Tasarım Bürosu’nun yürütücülüğünde gerçekleştirilen çalışmada tasarımın çeşitli alanlarında ön plana çıkan yaratıcı ürünler yer almaktadır. Koleksiyonun parçalarından özel bir seçki ile oluşturulan ‘İstanbul Design Collection Exhibition’ sergisinin ilki 11-29 tarihleri arasında Mayıs’ta Graz Tasarım Şehri iş birliği ile Designmonat kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu sergide yer alan ürünler ile farklı şehirlerde sergiler düzenlenerek, uluslararası tasarım haftaları, tasarım festivalleri, bienaller gibi tasarım odaklı organizasyonlar ile İstanbul tasarımlarını buluşturmak, tasarımcılara çeşitli fırsatlar sunmak ve katılımcılara İstanbul’u tanıtmak amaçlanmıştır.

Istanbul Craft Week

Etkinlik ile İstanbul’un geleneksel zanaatlarla uğraşan ustalarını ve küçük üreticilerini tasarımcılarla bir araya getirerek zanaatın tasarımla buluşması ve tasarım eğitiminde usta-çırak ilişkisinin deneyimlenmesi ile bilgi aktarımı sağlanmasını amaçlanmıştır. Şehrin iki yakasına yayılan atölyeler; galeriler, tasarım stüdyoları, kültür merkezleri ve müzelerin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda üniversitelerin iş birliği ile çeşitli seminerler, İstanbul’un tasarım kültürünü ayakta tutan ustalar ile atölye çalışmaları, İstanbul’dan beslenen tasarımcılar ile tasarlama süreci pratikleri ve sanatçıları ile galeri ve müzelerini keşfedilecek bir hafta organize edilmiştir.

Total
0
Shares