Mahalle, belediyelerin sınırları içinde meskun alanlarda yer alan ve bu belirli sınırların içinde yaşayan hemşerilerle ilgili bazı hizmetleri gören küçük idari birimdir. Yerel seçimlerle işbaşına gelen mahalle muhtarı, yerel bir yönetici gibi algılanmasına rağmen gerçekte merkezi yönetimin bir görevlisidir. Dolayısıyla, mahalle yönetimi aslında ilçe belediyelerinin ve en genel anlamda da büyükşehir belediyelerinin görevidir. Mahalle yönetimi ve yaşamı, halkın yerel ve küresel sistemlere uyumu ve mutluluğu açısından çok önemlidir.

Bugün İstanbul’daki mahallelerin yönetimi Belediye Kanunu ile yeniden tanımlanmıştır ve belediye yönetimi ile daha çok ilişkilendirilmiştir. İstanbul ili mülki sınırları içinde yer alan 151 adet köy, bağlı bulunduğu ilçe belediyesine mahalle olarak katılmıştır ve İl Özel İdarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. Kırsal alanların planlama süreci belediyelere aktarıldığından, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri devre dışı kalmış durumdadır. Ana kent mahallelerinin yanı sıra kırsal mahallelerin yönetimi de belediyelere bağlanmış olduğundan, belediyelerin geleneksel tanımı ve anlamı da içerik değiştirmiş ve daha kapsamlı hale gelmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 151 adet kırsal mahallenin yeni yönetim yapısı ve süreçleri ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunları ele almak ve çözümler ile birlikte örnek bir mahalle yönetimi ortaya koyabileceği yeni bir yönetim modelini hayata geçirmek istemektedir. Modelin tasarımı aşamasında literatürden, Türkiye’deki ve dünyadaki örnek mahalle yönetimlerinden ve söz konusu mahallelerin mevcut durumundan veriler toplanmakta ve incelenmektedir.

Çalıştay

İBB Mahalle Yönetim Modeli için gerçekleştirilen 18 çalıştayın ilki 10 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Her çalıştaya İstanbul’un farklı mahallelerinden davet edilen muhtarlar, muhtar azaları ve mahalle sakinlerini temsil etmek üzere köy sakinleri katılmışlardır. İki oturumda gerçekleştirilen çalıştayların ilk oturumlarında “Mahallelerde (köylerde) ekonomik ve sosyal kalkınmayla ilgili öne çıkan sorunlar nelerdir?” sorusu; ikinci oturumda ise “Mahallelerde karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileriniz nelerdir?” sorusu üzerine tartışılmıştır.

Bütün katılımcıların mahalle sorunları ile ilgili olarak söz almasına ve çeşitli konularda fikirlerini ifade etmelerine özen gösterilmiştir. Katılımcıların fikirleri hem sözlü hem de yazılı olarak alınmış aynı zamanda oturumlar ses kaydı ile takip edilmiş ve bütün katılımcılar söz aldıklarında çalışma ekibi söylenen bütün ifadeleri not almıştır.

Ortak Akıl Konferansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mahalle halkının değişen yaşam tarzına, imkanlarına, kısıtlarına, beklentileri ve ihtiyaçlarına yönelik yol ve yöntemler bulma ve faaliyetlerini sürdürülebilir kılma amacındadır. Bu amaçla 20 Ekim 2016 tarihinde Mahalle Yönetim Modeli Ortak Akıl Konferansı düzenlenmiş, bu ortak akıl konferansında İstanbul’un çeşitli semtlerinden muhtarların, il ve ilçe belediyesi çalışanlarının katılımıyla birçok değerli fikir ortaya çıkmıştır.

Mahalle Yönetim Modeli Ortak Akıl Konferansı iki oturumda gerçekleştirilmiş ve mahalle yönetim modeli tasarlanması yolunda önemli bir adım atılmıştır. Çalışma süresince “Beyin Fırtınası” ve “Balık Kılçığı” yöntemleri uygulanarak tüm çalışanlar arasında kapsamlı bir iletişim sağlanmış, belli konulara odaklanılarak bu konular hakkında derin tartışmalar yapılarak örnek bir mahalle yönetim modeli tasarlanması konusunda fikir, amaç ve hedef birliği oluşturulmuştur.

Total
0
Shares