Sürdürülebilir çevre, günümüz dünyasında hem devletlerin hem kurumların hem de bireylerin en önemli gündem maddelerinden birisi ve en önemlisidir. Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimlerini sürdüren ülkeler zaman içinde çeşitli dönemlerde inişler ve çıkışlar yaşayabilmektedirler.

Çevre ile ilgili konularda ise tüm dünyada toptan bir kötüye gidiş yaşanmakta ve uzun yıllar sürecek olan bir çözülmesi zor problemler dönemine doğru yol alınmaktadır. Bu alanda Kyoto Protokolü, Paris Anlaşması gibi çalışmalarla ülkeler düzeyinde çalışmalar yapılırken şirketler de sürdürülebilirlik raporları yayınlayarak üretim ve pazarlama faaliyetlerini yürütürken çevreye verdikleri zararı azaltma çabalarına girişmiş durumdadırlar. Konunun en önemli taraflarından birisi de şehir yönetimleridir. Özellikle her biri büyük bir kent ekonomisi haline gelen metropol yönetimleri hava kalitesi, temiz su kaynaklarının yönetimi, karbon ayak izinin azaltılması, atıkların yönetimi gibi alanlarda çözümü zor problemlerle karşı karşıyadırlar.

İstanbul Çevre Stratejileri Gelecek Vizyonu Ortak Akıl Konferansı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ev sahipliğinde hem kurum çalışanları hem de yakın paydaşların katılımıyla 2016 yılında gerçekleştirilmiştir. İki gün süren Ortak Akıl Konferansı oturumlarında çeşitli problem çözme ve karar alma teknikleri uygulanmış olup katılımcıların aktif olarak tartışmalarda yer almaları ve fikirlerini ifade etmeleri amaçlanmıştır.

Ortak Akıl Konferansı boyunca İstanbul’un çevre stratejileri başlığında çevre ile ilgili bütün sorunlar ve sorunların kaynakları ele alınmış, bu sorunlara yol açan etkenler politik, ekonomik, siyasi, teknolojik gelişmeler başlıklarında irdelenmiştir. Katılımcıların çok sayıda fikir ürettiği iki günlük çalışmaların son etabında çevre ile ilgili sorunların çözümüne yönelik projeler üzerinde çalışılmıştır. Elde edilen çıktılar kapsamlı bir literatür taraması ile desteklenerek karar vericilerin dikkatine sunulmuştur.

Total
0
Shares