Akıllı Şehirler Konsepti üzerinde çalışmak; çok farklı yetkinlik alanlarını bir araya getirmek, multidisipliner bir çalışma anlayışını benimsemek, değişik teknolojileri kullanma becerisine sahip olmak ve tüm bu parçaları optimal bir şekilde bir araya getirip yönetmeyi gerekli kılar. 

Akıllı Şehir Vizyonu, şehir yönetimlerinin araçların, insanların, kurumların ürettiği datayı toplayıp, işleyip değerlendirerek karar üretmek üzere girdi olarak kullanmasıyla yakından ilişkilidir. Bu yolla şehir yönetimi ile ilgili her aksiyon modellenmekte, günlük hayat içinde ortaya çıkabilecek bütün riskler öngörülerek kolay bir şekilde yönetilebilmektedir.

İSBAK önderliğinde ilki 20-22 Kasım 2015’te yapılan ortak akıl konferansı İSBAK’ın akıllı şehirler teknolojisi vizyonuna yönelik hazırlıklarının mental envanterini oluşturmaktadır. Beş farklı oturumda uygulanan farklı problem çözme ve karar alma teknikleri ile tüm çalışanlar arasında kapsamlı bir iletişim sağlanmış, belli bir konuya odaklanılarak bu konu hakkında derin tartışmalar yapılmış ve kurumun gelecekte hangi alanda yoğun bir şekilde çalışacağı konusunda fikir, amaç ve hedef birliği oluşturulmuştur.

Akıllı Şehir Vizyonu kapsamında ikinci ortak akıl konferansı ise 11-13 Mart 2016’da gerçekleştirilmiştir. Bu ortak akıl konferansı, İstanbul’un yakın bir gelecekte altyapısından, trafiğine, üstyapısından ulaşıma, enerjiden sağlık yönetimine kadar her alanda ihtiyaç duyacağı akıllı şehir yönetimi hizmetlerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi ve bu vizyonu paylaşan tüm paydaşlarla birlikte bir vizyon mutabakatı arayışı amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Bu ortak akıl konferansına katılan, farklı birimleri temsil eden katılımcılar modern işletme yönetiminin çeşitli karar alma ve problem çözme tekniklerini kullanarak akıllı şehir vizyonuna yönelik olarak; planlama, yönetim, koordinasyon, denetim gibi etkinlikler üzerinde tartışmış, farklı görüş ve öneriler dile getirilmiş ve günün sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi için bir akıllı şehir vizyonu yaklaşımı geliştirilmiştir. Ortaya çıkan sonuçlar ölçülebilir ve uygulanabilir projelerle desteklenmiştir.

Total
0
Shares