Ülkemizdeki çok sayıda kurumun çeşitli bilimsel alanlarda ödüller verdiği bilinmektedir. Bu ödüller büyük ölçüde ülke çapında gerçekleştirilen bilimsel çalışmalara, bilim insanlarına ve çeşitli çalışma alanlarında hizmet veren kişilere, farklı kriterler gözetilerek verilmektedir. 

İnfoloji Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri, İlim Yayma Vakfı’nın sahip olduğu vizyon ve misyon çerçevesinde, Türkiye’de bilimsel çalışmaların ve araştırmaların teşvik edilmesine, bilimsel faaliyetlerin özendirilmesine, milli sorunlara çözüm üretecek yöntem ve metotların geliştirilmesine öncü olmak amacıyla düzenlemeyi planladığı İlim Yayma Ödülleri sürecinin belirlenmesine yönelik olarak 9-10 Şubat 2019’da “Ortak Akıl Konferansı” düzenlemiştir. 

Verilmesi planlanan ödüllerin, ülkemizde ve dünyada verilen çok sayıda ödül arasından sıyrılarak; ağırlığı, saygınlığı ve etkinliği bakımından farklı bir yere konumlanması amaçlanmaktadır. Buna yönelik olarak verilmesi planlanan ödülün misyonu, vizyonu, kısa ve uzun vadeli hedefleri ile konumlandırma konsepti tartışılarak ortak paydada buluşulmaya çalışılmıştır.

Akademi, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarından seçilmiş temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen Ortak Akıl Arama Konferansı, dört farklı oturumda tamamlanmıştır. İlim Yayma Vakfı Akademik Ödülleri’nin süreç tasarımının tüm paydaşların ortak fikirlerinden elde edilecek çıktılarla belirlenmesine gayret edilmiş, objektif ve şeffaf bir ödül süreci tasarımına ulaşılmaya çalışılmıştır.

İki günde dört farklı oturumda gerçekleştirilen bu ortak akıl konferansı sonucunda ortaya çıkan içerikler analiz edilmiş; ödül verilmesi uygun olabilecek alanlar, ödül verme kriterleri ve ödül değerlendirme süreci için taslak oluşturulmuştur.

Total
0
Shares