Akıllı Ulaşım Sistemi tüm dünyada gelişen bir konsepttir. “Akıllı” kelimesi ise içinde geçtiği her konunun yapay zeka sistemleriyle ilgili olduğunu düşündürmektedir. Konu kapsamında akıllı ulaşıma daha geniş bir çerçeveden bakmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Kent içi ulaşım modellerini birbirlerini tamamlayacak şekilde entegre etmek de akıllı ulaşım sisteminin bir parçasıdır. Benzer şekilde bisiklet kullanımını teşvik etmek, paylaşımlı sistemler kurup, kolay ödeme sistemleriyle paylaşımı yaygınlaştırmak da akıllı ulaşımın bir parçası olarak değerlendirilmelidir.

Günümüzde özellikle dijital dönüşümün ağ, veri ve içerik temelinden hızlı bir şekilde gerçekleşmesi, bütün şehir sistemlerinin veri üretir ve kullanılır hale gelmesini sağlamıştır. Dünyada şehir yönetimleri bütün unsurlarını büyük veri ile sağladıkları veri setlerinden oluşturdukları modellemelerle ürettikleri süreçler üzerinden yönetmektedirler. Akıllı Ulaşım bu noktada şehir içinde var olan bütün ulaşım kapasitesini maksimum düzeyde kullanmayı sağlayacak çözümlerin üretilmesi ile gerçekleşecektir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından birincisi Temmuz 2016’da organize edilen Akıllı Ulaşım Sistemleri Ortak Akıl Konferansının ikincisi ise 24 Ekim 2016 tarihinde İstanbul Toplu Taşıma Sisteminin ana aktörü olan İETT’nin İstanbul’un ulaşım konusunda yaşadığı sorunları Akıllı Ulaşım Sistemleri perspektifinden ele alarak, 2017 yılında yapılacak yatırımlara yön verecek rahat, hızlı, çevreci ve ekonomik bir ulaşım sistemini birlikte düşünmek, tartışmak ve oluşturmak amacı ile ulaşım sektörünün paydaşlarının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda katılımcılar bir gün boyunca dört farklı oturumda Akıllı Ulaşım Sistemleri başlığında şehrin ulaşım sorununu konuyla ilgili başta teknolojik olmak üzere sosyal, kültürel, ekonomik gelişmeler ışığında değerlendirmişlerdir.

Total
0
Shares