Her kuşak kendi döneminin önceki kuşaklara göre eşi görülmemiş bir dönem olduğuna inanır. Büyüklerden gençlere anlatılan bütün anektodlarda önceki kuşakların hep büyük zorluklar yaşadığı ve çeşitli engellerle karşılaştığı açıklanır. Açıktır ki bugünkü genç kuşak tarihte kendilerinden önceki kuşaklara göre sosyal, ekonomik ve demografik trendlerdeki değişimlerin hayatlarına en fazla etki yaptığı kuşak olarak bilinecektir. 

Dünya genelinde gençliği etkileyen trendlere bakıldığında şu özellikler dikkat çekmektedir: 

Genç nüfus oranı gelişmiş ülkelerde giderek azalmaktadır. Gençliğin belirli bir ülkeye aidiyet duyguları zayıflamaktadır. Eğitimde eşitsizlik büyük ölçüde yaygınlaşmıştır. Obezite, diyabet ve kardiyolojik rahatsızlıklar genç nüfusu tehdit etmektedir. Genç nüfus tüketime ve materyalizme daha fazla eğilimli olmaya başlamıştır. Dijitalleşme bir yandan gençlerin geniş bir bilgi ağına hızlıca ulaşmalarını sağlarken diğer yandan fiziksel dünyadan kopmalarına ve sanal dünyaya daha fazla zaman ayırmalarına neden olmaktadır. İçeriğin görselleşmesi nedeniyle uzun metinlerin okunması yerine kısa ve hareketli videoların tercih edildiği bir dönem yaşanmaktadır.

Diğer yandan ülkemiz gençliğinin de Türkiye’nin kalkınma hamlesine daha fazla katkı vermesini sağlamaya yönelik olarak yeni bir eğitim ve öğretim yaklaşımına ihtiyaç olduğu da açık bir gerçektir. Dünya ölçeğinde rekabet edebilecek ürün ve hizmetlerin üretilmesi, global markaların yaratılması, uluslararası düzeyde insan kaynağı yetiştirilmesi geleneksel eğitim-öğretim yaklaşımlarının dışına çıkılmasını ve yeni yöntemlerin uygulanmasını gerektirmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün gençlerin düzenli aralıklarla bir araya geldikleri, dünyadaki gelişmeleri ve değişimleri öğrendikleri, yeni öğrenme biçimleriyle tanıştıkları, farklı uzmanlık alanlarından çeşitli kişilerle karşılaşıp bilgi alışverişinde bulundukları ve ağırlıklı olarak Matematik ve Türkçe alanlarındaki yetkinliklerini geliştirdikleri, çeşitli aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdikleri bir gençlik köyü modeli arayışına çözüm olarak gerçekleştirilen ortak akıl konferansı; konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı birimleri, eğitim öğretim kurumları, sivil toplum kuruluşları, benzeri yapılanmaların üst ve orta düzey yöneticileri, sosyologlar, hukukçular, psikologlar ve diğer disiplinlerden akademisyenlerin katılımıyla 18 Mayıs 2016’da gerçekleştirilmiştir.

Konunun etraflıca tartışılmasına yönelik olarak çeşitli karar alma ve problem çözme tekniklerinin uygulandığı bu arama konferansında çok sayıda fikir ortaya atılmış ve farklı uzmanlardan değişik öneriler getirilmiştir. Elde edilen içerik kapsamlı bir literatür taraması ile desteklenerek karar vericilerin dikkatine sunulmuştur.

Total
0
Shares