Müzeler günümüz kentlerinin kültürel varlıkları içinde en önemli kurumlar içinde yer alırlar. Kentin tarihi, kültürel, sanatsal ve kent hayatına dair tüm birikimlerinin sergilendiği alanlar olan müzeler özellikle büyük kentlerin isimleriyle birlikte anılırlar. New York Metropolitan, Paris Louvre, Londra British Museum şehirlerin isimleriyle birlikte anılır ve tanınırlar. Dünya turizminin şekillenmesinde yine müzelerin önemli işlevleri bulunmaktadır. İstanbul kenti çok sayıda müzeye sahip olmakla birlikte sayılan kentlerde yer alan müze sayısı ve çeşitliliği bakımından yeterli seviyede değildir.

Dünyadaki diğer örneklerinde olduğu gibi İstanbul da müzeleri ile anılan bir metropol olma yolunda ilerlemektedir. Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu topraklarda hem tarih hem de kültürel bakımdan çok zengin bir içerik bulunmaktadır. Halen mevcut müzelerin bu zenginlikleri tam olarak ortaya koyma imkanı yoktur. İstanbul’da Kültür Bakanlığı’na bağlı müzeler, Askeri müzeler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı müzelerle birlikte çok sayıda özel müze de bulunmaktadır. Ancak hem kamunun hem de özel kurumların elinde sergilenme imkanı bulunmayan çok sayıda koleksiyonun varlığı da bilinmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi müzecilik konusunda önemli bir misyon üstlenmiş durumdadır. Şehrin kimliğini oluşturan tüm kültürel ve tarihi unsurları müzeler oluşturmak suretiyle zaman ve mekan bağlamında geleceğe taşımaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bulunan müzelerin, müzecilik anlayışının ve işleyişinin çağdaşlaştırılması, müze hizmetlerinin geliştirilmesi, karar alma mekanizmalarının güçlendirilmesi ve nitelikli bir yönetim modelinin geliştirilmesi için etkin bir müze yönetim sisteminin kurulması amaçlanmıştır. 

Düzenlenen ortak akıl konferansı, yönetim modeli çalışması, araştırma raporu ve literatür raporu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli birimlerine bağlı olarak faaliyet gösteren çok sayıda müze ve bundan sonra da kurulması planlanan müzeler için bir yönetim modeli arayışı amacına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. 

Proje kapsamında gerçekleştirilen araştırma ve analizlerde “Katılımlı Yönetim” ve “Pazar Araştırması”ndan yararlanılmıştır. Yapılan araştırma ve analizler sonucunda elde edilen bilgiler ışığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin var olan ve açılması planlanan müzeleri göz önüne alındığında tüm birimlerin yönetimi, finansmanı, tanıtımı ve pazarlanması gereği görülmüştür. Bu kapsamda müzeler için bir yönetim modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan model “Sürdürülebilir ve Sürekli İyileştirme Modeli”, “Pazarlama ve İletişim Modeli”, “Yatırım ve Finansman Modeli” ve “İşletme Modeli” olmak üzere dört temel modeli kapsamaktadır. İstanbul’un müzecilik birikimini temsilen hem kamudan hem de özel müzelerden çok sayıda müze yöneticisinin katıldığı ortak akıl konferansında farklı müze yönetim modellerinin avantajları ve dezavantajları tartışılmıştır. Katılımcıların dünya ve Türkiye örneklerinden hareketle İstanbul için özgün bir müze yönetim modeli ile ilgili çeşitli öneriler getirmişlerdir.

Total
0
Shares