GELECEK MERKEZİ | İnfoloji
Nedir?

Gelecek Merkezi

Dünya’daki gelişmeler göz önüne alındığında firmalar zaman zaman mevcut durumları üzerinde değişik yapmayı tercih etmektedirler. Kurum kültüründe değişiklik yapmak, yeni bir iş alanına adım atmak ve/veya sürekli öğrenme ve gelişme odaklı bir kurum haline gelmek isteyen firmalara Gelecek Merkezi, Yeni Akıl Arama Konferansı yöntemini uygulayarak firmalara bu anlamda destek sağlamaktadır

Yeni Akıl Arama Konferansı

Müşteri odaklı çalışan ve danışmanlık hizmetindense karşılıklı bilgi alışverişi temellerine dayanan Yeni Akıl Arama Konferansı’nın ana amacı, gelecek beklentileri doğrultusunda yeni fikir ve projelerin sentezlenmesi ve geliştirilmesidir.

Bir yenilik tasarlanırken, sadece kurumun faaliyet gösterdiği sektör değil, ülke ve dünyada beklenen bütün gelişmeler dikkate alınır.

Yapılacak sektör araştırması, rakip araştırması ve kurum araştırması doğru yöntemle buluşturularak yeni aklın sentezlenmesine olanak sağlanır.

Yayınlarımız