Üniversiteler, toplumların ilerleme ve gelişme süreçlerinde en önemli dinamiklerin başında yer alırlar. Topluma eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, bilimsel bilgi üretimi gibi alanlarda hizmet veren üniversiteler, günümüzde bu geleneksel fonksiyonlarının yanı sıra toplumsal gelişime ve ekonomik kalkınmaya yön vermek adına yeni ve farklı roller üstlenmektedirler.

Her kurum gibi üniversiteler de yakın ve uzak çevrelerinde gelişen olayların ve çevresel etkenlerin zorlamasıyla yeni misyon ve vizyon arayışına yönelmektedirler. Gebze Teknik Üniversitesi de gelecek yıllar için çok büyük hedefler belirleyen Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu itici güçlerden birisi olmak üzere yeni bir misyon ve vizyon arayışındadır.

Gebze Teknik Üniversitesi; ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verecek, katma değeri yüksek ileri teknolojili ürünlere dayalı büyüme hamlesinin itici gücü olacak üniversite konseptini oluşturmak üzere misyonunu ve vizyonunu yeniden belirlemek amacıyla üniversite akademisyenleri, çalışanları ve paydaşlarından oluşan geniş bir katılımcı grubuyla 9 – 10 – 11 Ekim 2015 tarihlerinde ortak akıl konferansı gerçekleştirmiştir. Çalışmaya yerel yönetim temsilcileri, kamu kurum temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılmışlardır.

Yıkıcı teknolojiler, eğitim-öğretim süreçlerinden, yönetim süreçlerine kadar birçok alanda üniversiteleri yeniden tanımlamıştır. Yüksek öğretim alanında “üçüncü nesil üniversiteler” olarak tanımlanan yeni üniversite modeli, içinde bulunduğu çevreyle büyük ölçüde etkileşime girerek okul öncesi eğitimden, ömür boyu eğitime uzanan bir süreçte eğitim – öğretim etkinliği yürütmektedir. Aynı zamanda bu yeni üniversite modeline dahil olan üniversiteler, içinde yer aldıkları bölgenin, ülkenin ve global dünyanın taleplerine, ihtiyaçlarına, problemlerine de çözüm üretmek amacıyla öncü roller üstlenmektedirler. 

Total
0
Shares