Dijital ürünler yaratmak yaratıcılık, mühendislik, strateji, hukuk ve daha fazlasını bir araya getiren disiplinler arası bir süreçtir.

Birçok büyük işletme ve global marka ekiplerini yapılandırmak için dijital bir dönüşüm mücadelesi yaşıyor. Ancak ister büyük ölçekli ister küçük ölçekli olsun, tüm işletmelerin öncelikle dijital dönüşümlerini başarıyla gerçekleştirmek için kendilerine birkaç temel soruyu sorup, bu soruların yanıtlarını aramaları gerekiyor. Bu soruları şu şekilde sıralayabiliriz: 

Dijital dönüşüm için gerekli rolleri ve sorumlulukları organize etmenin en doğru yolu nedir?

Organizasyonun hangi bölümü, hangi yeteneklere sahip olmalıdır?

Dönüşüm sürecinde herkesin birlikte çalışmasını nasıl sağlayabiliriz?

Dijital ekipler için en uygun olan yapılar, organizasyondan organizasyona değişiklik gösterir. Ancak doğru ekip yapısına ulaşmanın en iyi yolu, aşağıda bahsedilen 16 kilit rolü ve sorumluluğu tanımlayan temel bir çerçeve kullanmaktır.

Bu roller, kavramsal olarak üç bölüme ayrılıyor: Dijital İş Ekibi, Dijital Teknoloji Ekibi ve Genişletilmiş İş Ekibi

Dijital İş Ekibi

1) Digital Business Vision Owner, hedef pazar segmentleri ve hedefleri dahil olmak üzere temel işletme önlemlerini ve hedeflerini tanımlar. Bu vizyoner kişi, ürüne giden yolda nihai kararlar almakla görevlidir.

2) Product Management, gün be gün ürünün gelişimini yönetir ve dijital değerin gerçekleştirildiğinden emin olmak için diğer alanlarla birlikte senkronize hareket eder. Oluşturulan iş vizyonu çerçevesinde ürünün yol haritasını geliştirmek ve sürdürmek için müşteri araştırmalarını gerçekleştirir ve bu sonuçları inceleyerek sonuçlar doğrultusunda aksiyon planları çıkarır.

3) Program Management, ürün yönetiminden farklı olarak bütçe ve kaynak tahsisleri dahil olmak üzere ürünün yol haritasındaki kilometre taşlarına ulaşması için uzun vadeli bir planı yaratmak, bu planın doğru ve etkili şekilde yürütüldüğünden emin olmak ve planın sürdürülebilirliğini sağlamaktan sorumludur.

4) User Interface/User Experience (UI/UX), dijital ürünlerin genel görünüm ve izleniminden sorumludur. Ürün geliştirilirken kullanılacak kullanıcı arayüzü standartlarını geliştirir ve sürekli güncellenmesini sağlar. Kullanıcı testlerini gerçekleştirir ve elde edilen güncel veriler ışığında ürünü günceller.

5) Content Development, makaleler, talimatlar ve SSS gibi sayfalar da dahil olmak üzere, site için editoryal içerikleri oluşturur. Görevleri, markanın web sitesi ile ürünün anlaşılması yolunda kolay ve tutarlı bir içerik stratejisi oluşturmaktır.

Dijital Teknoloji Ekibi

6) Front End Development, bir web sitesi veya uygulama için HTML, CSS ve JavaScript oluşturmakla görevlidirler. Back End Development’ın kullanıcı tarafına yansımasını yaratırlar. Front End’te kullanılacak olan kod standartlarını ve sistemleri belirlerler.

7) Back End Development, envanter, finansal ve CRM’ler de dahil olmak üzere temel kurumsal sistemleri yönetir. Front End için gerekli olan gerekli olan yetenekleri açığa çıkarmaktan sorumludurlar. Ayrıca Back End Developer’lar, söz konusu kurumsal sistemlerin bütünlüğünü korumak için standartların geliştirilmesinden ve uygulanmasından da sorumludurlar.

8) Data, kurumsal ve dijital veri modelleri geliştirir, sürdürür, verileri yönetir, veri yönetimi ve depolaması için planlar oluşturur. Veri tabanlarının performansını izler, veri erişimi için hizmetler sunar ve veri mimarisini yönetir.

9) Infrastructure, uygulamalar ve veriler için kullanılan fiziksel donanımı korur. Afet ve iş sürekliliği programlarını sürdürür ve fiziksel altyapının ölçeklenebilirliğini ve güvenilirliğini izler. Ayrıca, altyapı ortamının güvenliğini gözlemler ve proaktif olarak yönetir.

10) Quality Assurance, üretimdeki kod için QA standartlarını oluşturur ve korur. Otomatik ve manuel test komut dosyaları geliştirir ve tüm entegrasyon, tarayıcı veya performans testi senaryolarını uygular. Ayrıca, proaktif olarak sorunları tanımlamak için site ölçümlerini izler.

Genişletilmiş İş Ekibi

11) Marketing, bazı kilit dijital operasyonlardan sorumludur. Trafik yaratmak için dijital stratejileri ve kampanyaları geliştirir. E-posta listelerini ve sosyal medya kanallarını yönetir. CRM sisteminin yönetilmesini ve bakımını sağlar.

12) Product and Pricing, sektöre ve dijital ürünün türüne bağlı olarak değişebilir. Uygun olduğunda, sitede satılan herhangi bir şeyin geliştirilip, lisanslanmasını sağlar. Asıl ürünün parametrelerine dayanarak yeni ve farklı ürünler için fiyatlandırma ve piyasaya sürme gereksinimleri belirler.

13) Operations, değer önerisinin yerine getirilmesinden sorumludur. Ticaret siteleri için, sipariş, paketleme ve sevkiyat süreçlerini yönetir. Dijital video sitesi gibi bir iş için de sorumlulukları, yeni video içerikler bulma, gözden geçirme ve platforma yükleme süreçlerini içerir.

14) Business Development, trafiği ve satışları artıran veya yeni gelir akışları yaratan ortaklıklar kurmaya odaklanır. Business Development’ın temelleri, bir işi daha iyi hale getirmeye yönelik fikirler, girişimler ve faaliyetler olarak özetlenebilir. Müşteriler, pazarlar ve ilişkiler üzerinden sağlam ve uzun vadeli değer yaratmayı amaçlanır.

15) Customer Support, dijital platformlar, politikalar ve bilinen sorunlarla çözümler hakkındaki bilginin korunmasından sorumludur. Müşterilere soru ve sorunlar konusunda yardımcı olurlar ve memnuniyet seviyelerini raporlamak üzere müşteri etkileşimlerini takip ederler.

16) Enterprise Customer Experience, dijital ve dijital olmayan temas noktalarında (çağrı merkezleri, mağaza içi, vb.) bütünleşik müşteri deneyimi perspektifine bakarlar. Bu Enterprise CX takımı, dijital takımlar için iki şekilde kritik öneme sahiptir. İlk olarak, dijital ekiplerin daha etkili dijital ürünler oluşturmasına yardımcı olmak için kilit müşteri segmentleri hakkında önemli bilgiler sağlayabilirler. İkinci olarak, ürünün genel müşteri deneyiminin daha büyük ve çok kanallı ekosisteminde iyi çalışmasını sağlamak için hem Product Management hem de UI/UX ekipleriyle birlikte çalışabilirler.

Elbette bu ekiplerin ve pozisyonların bir araya gelme şekilleri şirketten şirkete değişebilir. Ancak ilk olarak, kuruluşunuzda temsil edilen bu önemli pozisyonlara sahip olup olmadığınızı görmek için bu modeli gözden geçirmek faydalı bir adım olacaktır. Sonrasında iyi tanımlanmış sorumluluklar ve süreçler yarattığınızdan emin olun ve en etkili şekilde organize olup olmadıklarını görmek için birlikte nasıl çalıştıklarına bakın. Dijital İş, Dijital Teknoloji ve Genişletilmiş İş ekipleriniz senkronize çalışıyorlarsa dijital dönüşüm süreci sonunda en verimli sonuçları alacağınıza emin olabilirsiniz.

Kaynak.

Total
2
Shares