Yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde profesyonellerin aklında işlerinin, kariyerlerinin ve yeteneklerinin gelecek teknolojilerine ve dijital çağa nasıl uyum sağlayabileceği ve bu uyum sağlama sırasında kendi işlerini nasıl kaybetmeyecekleri sorusu yatıyor. 

McKinsey’nin yayınladığı “McKinsey İşimizin Geleceği: Dijital Çağda Türkiye’nin Yetenek Dönüşümü” raporu; otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin Türkiye’deki iş yaşamı ve işgücü üzerindeki etkilerini sayısal olarak belirlemek ve potansiyel yetenek dönüşümü inisiyatiflerini değerlendiriyor.

2030 Türkiye İş Gücü Tahmini

Türkiye’de şu anda kullanılan teknolojiler, her 10 mesleğin 6’sını %30 düzeyinde ikame edebilir durumda. Globalde ise araştırmalar, tüm işlerin %50’sinin otomasyonla yapılmasına el verdiğini gösterecek şekilde.

Raporda, Türkiye’de 2030 yılına gelindiğinde mevcut 800 mesleğin yalnızca %2’sinin ortadan kalkacağı, geriye kalan tüm mesleklerin ise %30’unun otomasyon ile dönüşecekleri ifade ediliyor. Bu oranlar gösteriyor ki, en azından yakın gelecekte, meslekler dijital çağ etkileriyle birlikte ortadan kalkmak yerine otomasyona uyum sağlayarak değişecek ve gelişecekler.

Dijital Çağ Yeni Mesleklere Gebe

Otomasyon ve dijitalleşme, beklentilere göre ülke genelinde 7.6 milyon iş gücünün ortadan kalmasına neden olurken kaybolan işler yeni işlere dönüşerek 2030 yılına kadar 8.9 milyon yeni iş gücü artışı yaratacak. Ortaya çıkan yeni işlerin başını teknoloji sektörü çekerken farklı sektörlerde farklı rollerin ortaya çıkması bekleniyor.

Akıllardaki en önemli konu, çalışanların yeni teknolojilere kendilerini adapte etmeleri gerektiği. McKinsey raporuna göre 21,1 milyon kişinin, hali hazırdaki mesleklerindeki teknolojik yeniliklerden yararlanabilmek için teknolojik yetkinliklerini geliştirmeleri gerekecek. Gerek yeni yetenekler kazanma, gerekse de meslek değişimi yapma gibi otomasyon ve dijitalleşmenin getirdiği yeni etkiler kendini 7,6 milyon çalışan üzerinde hissettirecek.  

Yetenek Dönüşümünün Gerekli Olacağı Alanlar 

Rapor, 2030 yılına kadar tahmin edilen yetenek dönüşümünün gerçekleşmesi halinde en büyük dönüşümün %63’lük bir oran ile teknolojik yetkinliklerde gerçekleşeceğini söylüyor. Teknoloji yetkinliklerini %22 ile sosyal yetkinlikler, sosyal yetkinlikleri ise %7 artışla ileri seviye bilişsel yetenekler takip edecek. Temel yetenekler ve fiziksel yetkinliklerin ise 2030 yılına gelindiğinde bugünden daha az kullanılacağı tahmin ediliyor.

Sektörlerin İş Gücü Değişimi

McKinsey raporuna göre sektörler bazında iş gücü sayısında köklü değişiklikler olacağı öngörülüyor. 2030’da Tarım, Ormancılık, Balıkçılık ve Avcılık sektörlerinin iş gücünde %11 küçülme beklenirken; Perakende, Satış ve Hizmet sektörlerinin iş gücünde %31 oranında artış beklenmekte. İdari işler ve destek hizmetlerinin ise %45 düşüş yaşaması bekleniyor. 

Yeme-içme ve konaklama, sağlık bakım ve sosyal yardım sektörleri sırasıyla %19 ve %39 artış gösterecek. İş gücü artışı ile göze çarpan diğer bir sektör ise Sanat ve Eğlence sektörü. Rapora göre sanat ve eğlence sektörü, iş gücü açısından %30 artış gösterecek. Ayrıca işlerin %30 oranında otomatize edilmesi sonucu insanların daha fazla zamana sahip olacağı ve bu sayede Turizm, Sanat ve Eğlence sektörlerinin büyüme yaşacağı ortadadır.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

1, 2

Total
4
Shares