Altyapı Tesisleri Yapımına Ait Usul ve Esasların Belirlenmesi Ortak Akıl Konferansı, altyapı sorunlarının kapsamlı bir şekilde çözümlenmesi için konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşları bir araya getirerek izlenecek yol ve yöntem konusunda iletişim, etkileşim ve iş birliği yaratmak amacıyla 17 Ocak 2015’te düzenlenmiştir.

Konuyla doğrudan ilgili kurumlarla birlikte akademisyenler, Çevre ve Şehir Bakanlığı yetkilileri, ilgili oda temsilcileri, İBB yetkilileri, ilçe belediyeleri yöneticileri, İller Bankası temsilcileri ve diğer sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan 96 kişi bir gün boyunca düzenlenen oturumlarda modern problem çözme ve karar alma teknikleri uygulanarak tartışmışlar ve paylaşımda bulunmuşlardır.

Birbirini izleyen üç oturumda her bir katılımcının aktif olarak tartışmalara katılması ve fikir üretmesi sağlanmıştır. Ayrıca yapılan grup çalışmalarıyla farklı kesimlerden gelen katılımcıların birbirleriyle iletişim ve etkileşimde olmaları sağlanmıştır. Günün sonunda altyapı tesisleri yapımına ait usul ve esaslar konusunda mevcut sorunların envanteri elde edilmiş ve bu sorunların çözümüne yönelik değişim alanları tespit edilmiştir.

Total
0
Shares