Ortak Akıl Metodolojisi geçmişi elli yıla uzanan bir çalışma yöntemidir. Şirketlerde ve diğer organizasyonlarda ortak hedefler belirleme, bu hedeflere ulaşma yolunda stratejiler oluşturma ve stratejilerin eylem planlarına dönüştürülüp uygulanmasında yol ve yöntemlerin belirlenmesi amacıyla bütün paydaşların grup dinamiği içinde paylaşım, etkileşim ve iletişim yaratması amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Anadolu Isuzu Stratejik Planlama Çalışması Odak Grup Toplantısı, otomobil sektöründe özellikle toplu taşıma segmentinde son dönemde meydana gelen değişimler çerçevesinde Isuzu üretim ve pazarlama stratejilerinin yeniden şekillendirilmesi amacına yönelik olarak yapılan bir toplantıdır. 

Çalışma iki ayrı günde ve birbirinden farklı problem çözme ve karar alma teknikleri uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Birinci gün, iki bölümden oluşan odak grup toplantısı şeklinde gerçekleştirilmiştir. İlk bölümde ortaya atılan araştırma sorusunun cevabı Isuzu çalışanları ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla birlikte aranmıştır. İkinci oturumda ise SWOT analizi çalışması gerekleştirilmiştir. İkinci gün daha geniş bir katılımcı grubuyla başlamış ve Isuzu paydaşları da çalışmanın bir bölümünde yer almıştır. Stratejik plan çalışmasında dikkate alınmak üzere değişim alanları üzerinde durulmuş ve gelecekte Isuzu’nun rekabetçi, esnek, dinamik ve pazar koşullarına hızlıca uyum sağlamasına yönelik olarak başlıca değişim alanları ve bu değişim alanları ile ilgili ana projelerin neler olabileceği sorusu üzerinde çalışılmıştır. Müşteriler, kamu kurumları, bayiler ve sektörde yer alan sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katılımıyla daha kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

Total
0
Shares