İnovasyon ve Yaratıcılığın Ekosistemi:  Tasarım Şehri İstanbul | İnfoloji

İnovasyon ve Yaratıcılığın Ekosistemi:  Tasarım Şehri İstanbul

Kültür ve yaratıcılık, sürdürülebilir şehirlerin gelişimde kilit rol oynamaktadır. Bir şehrin sosyal dokusuna ve kültürel çeşitliliğine katkıda bulunarak; vatandaşın yaşam kalitesini artırırken ekonomiyi çeşitlendirmeye katkıda bulunmaktadır. Şehirler, kültür ve yaratıcılık potansiyelini temel alan bu gelişim süreçlerinin kalbindedir.

8500 yıllık bir tarihe sahip olan İstanbul, yaklaşık 15 milyon nüfusu ve büyük ekonomik gücü ile Türkiye’nin en büyük kentidir ve de dünyanın en büyük metropolleri arasında yer almaktadır. İki kıtaya yayılan İstanbul, bir karşılaşmalar, geçişler ve etkileşimler kentidir.

İstanbul’da, 138.225 kişi yaratıcı sektörlerde istihdam edilmekte ve Türkiye’de bu sektörlerde elde edilen cironun %74,5’i de İstanbul’da üretilmektedir.

Uluslararası film, müzik ve tiyatro festivalleri ile sanat ve tasarım bienallerine ev sahipliği yapan İstanbul, 2010-2016 yılları arasında üç dönem Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatının (UCLG) Başkanlığını yürütmüş ve 2010’da Avrupa Kültür Başkenti olmuştur.

İnovasyon ve yaratıcılık, İstanbul’un vizyonunun ve güncel politikalarının ana bileşenleridir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de dahil olduğu tüm kademelerde, tasarım ve yaratıcılık odaklı endüstriler önemli bir öncelik alanı olarak desteklenmektedir. İstanbul’un büyük bir sektörel çeşitlilik içeren geniş yaratıcı ekosistemi daha da güçlenmektedir.

Bu bağlamda İstanbul, binlerce yıllık tarihsel belleğinden gelen sanat, zanaat ve ustalık kültürlerine ait bilgisiyle, bugün de köklü bir tasarım eğitimi altyapısına sahip; öğrenen, öğreten ve insan yetiştiren yaratıcı bir ekosisteme sahiptir.  İstanbul, bu zengin ekosisteme sahip olma özelliğini Kasım 2016’da başlayan UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı (UCCN) yapısı ile taçlandırmıştır. Zira İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tasarım Şehri unvanı adaylığı için 2017’de bu yapıya başvuruda bulunmuş ve Tasarım Şehri olarak seçilen sayılı şehirden biri olmuştur.

[/custom_font]

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı (UCCN)

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı (UCCN) 2004 yılında; ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel açıdan sürdürülebilir kalkınmanın stratejik bir faktörü olarak kabul edilen şehirlerarası iş birliğini güçlendirme hedefi ile kurulmuştur.

Ağa katılan şehirler;

  • En iyi uygulamalarından edindiği deneyimleri paylaşmayı,
  • Yaratıcılığı ve kültür endüstrilerini destekleyen ortaklıklar geliştirmeyi
  • Kültürel yaşama katılımı güçlendirmeyi,
  • Kültürü kentsel gelişim planlarına entegre etmeyi taahhüt etmektedir.

Bu taahhüt çerçevesinde şekillenen ve gün geçtikçe büyümekte olan ağ içinde, Ocak 2017 itibariyle 72 ülkeden 180 üye şehir yer almaktadır. Bu şehirler yaratım ve kültür endüstrilerini kalkınma planlarının merkezine yerel düzeyde yerleştirerek, uluslararası iş birliklerine imza atmaktadır.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı (UCCN);

  • El Sanatları ve Halk Sanatları,
  • Tasarım,
  • Film,
  • Gastronomi,
  • Edebiyat,
  • Medya Sanatları, Müzik

olmak üzere 7 yaratıcı alanı kapsamaktadır. Aynı yaratıcı alana üye olan şehirler; ortaklıklar geliştirmek için bilgi paylaşımı ve yoğun iş birlikleri gerçekleştirirken, ağa dahil olan diğer şehirlerle birlikte uluslararası konferanslara ve ağın yıllık toplantılarına da katılmaktadır.

İstanbul, Kasım 2017’de UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na (UCCN) “Tasarım Şehri” olarak kabul edilmiştir. Bu anlamlı unvanla birlikte İstanbul, çok kültürlü yapısı, mistik havası ve zengin tarihi dokusu ile Tasarım Şehri ekosistemine sahip olma özelliğini geliştirecek ve güçlendirecektir.

İnfoloji Yönetim Danışmanlığı
iletisim@infoloji.com