İstanbul Çevre Stratejileri Gelecek Vizyonu Ortak Akıl Konferansı | İnfoloji

İstanbul Çevre Stratejileri Gelecek Vizyonu Ortak Akıl Konferansı

İstanbul Çevre Stratejileri Gelecek Vizyonu Ortak Akıl Konferansı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ev sahipliğinde hem kurum çalışanları hem de yakın paydaşların katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Ortak Akıl Konferansı boyunca İstanbul’un çevre stratejileri başlığında çevre ile ilgili bütün sorunlar ve sorunların kaynakları ele alınmış, bu sorunlar üzerinden çözümler ve proje önerileri geliştirilmiştir. Sürdürülebilirlik konseptinin benimsenmesi ve çevre uygulamalarının gündeme geldiği Ortak Akıl Konferansı’nda ve sürdürülebilir bir İstanbul yaratmaya yönelik adımların atılması amaçlanmıştır.