Şehirlerin aydınlatılması, aydınlatmanın hem verimli hem estetik ölçülere göre yapılmasını amaçlayan ve İstanbul’un ihtiyaçlarına cevap verecek kapsamda ve işlevsellikte bir mevzuat düzenlemesini içeren bir çalıştay gerçekleştirmiştir. Bu konuda sektörden tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştilen çalıştayda konuyu detaylı olarak değerlendirerek bir yol haritasının belirlenmesi amaçlamıştır.

İstanbul’da ideal bir çevre yönetim modeli oluşturulmasına öncülük etmek üzere bir çalıştay düzenlenmiştir. Bu çerçevede rasyonel, hızlı ve doğru bir çevre yönetimi modelinin bütünsel bir yaklaşımla ele alınmıştır. Çevre yönetimi ile ilgili tüm paydaş kurumlardan davet edilen katılımcılar ile gerçekleştirilerek sorunlar analiz edilmiş ve çözümler aranmıştır.

Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için toplumsal bilincin artırılması ve farkındalık oluşturulması amaçlanan çalıştayda katılımcılar interaktif bir çalışma gerçekleştirmiştir. Sektörden ulusal ve uluslararası katılımcılarla gerçekleştirilen çalışmanın sonucunda bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için bir yol haritası belirlenmiştir.

TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından stratejik amaç ve hedefleri belirlemeye yönelik olarak planlanan SWOT Analizi Çalıştayı, TEİAŞ’ın farklı birimlerinden, yönetici kademesinde bulunan 66 kişinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Çalıştayda SWOT Analizi ve Misyon & Vizyon Belirleme çalışmaları yapılmıştır.