Akıllı Şehir Vizyonu dünya üzerinde gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerin en önemli gündem maddelerinden birisidir. Dünyada var olan doğal kaynakların giderek azalması, köylerden şehirlere, gelişmemiş bölgelerden gelişmiş bölgelere yaşanan yoğun ve hızlı göç, ekonomik dengesizliklerin her geçen gün daha da derinleşmesi ve globalleşmeyle yaşanan kültürel şoklar şehir yönetimlerinin işini giderek zorlaştırmaktadır.

Üniversiteler toplumların ilerleme ve gelişme süreçlerindeki en önemli dinamiklerin başında yer alırlar. Eğitim-öğretim, araştırma, geliştirme, bilimsel bilgi üretimi gibi alanlarda topluma hizmet veren üniversiteler, günümüzde bu geleneksel fonksiyonlarının yanı sıra toplumsal gelişime ve ekonomik kalkınmaya yön vermek adına yeni roller üstlenmektedirler.

Günümüzde metropol yönetimlerinin en önemli konularından birisi, giderek artan ve çeşitlenen toplu ulaşım ihtiyaçlarını yüksek standartlarda ekonomik, aktif ve verimli bir şekilde karşılamaktır. İstanbul Toplu Ulaşım Sistemi; otobüs, metrobüs, metro, hafif raylı sistem, deniz ulaşım araçlarının yapılarındaki farklı birimlerin etkili bir şekilde bir araya gelmesiyle oluşmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü desteği ile Ürün ve Ambalaj Standartları Rehberi Projesi, belirlenen sektörlere yönelik standartların oluşturulmasını hedeflemektedir.