Ürün kap ve ambalaj standartlarını belirlemek amacıyla geniş bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Daha sonrasında ise sektörün kullanabileceği ayrıntılı bir rehber oluşturulmuştur. 2016 yılında yaş meyve ve sebzelerde için 171 ürün kartı oluşturulmuş. 2017 yılında ise et, et ürünleri ve su ürünleri alanında çalışılmaktadır.

Müze literatür raporu İstanbul’daki müzelerin Turist ve ziyaretçi sayılarına yönelik çekiciliğini arttırmak ve ziyaretçi çekmek amacıyla Türkiye ve dünyadaki örneklerin karşılaştırılması ile oluşturulmuştur. Bu çerçevede literatür taranmış, müzelerin yönetim modelleri incelenmiş, ideal ve en verimli yönetim anlayışı ortaya konmuştur.

İstanbul’un bir inovasyon şehri haline getirilebilmesinde önemli olan noktalar, Dünya’daki başarılı örnekler göz önünde bulundurularak özetlenmiş ve Türkiye’deki inovasyonlar ilgili yasal çerçeve de dikkate alındığında yapılabilecekler belirtilmiştir. Bu çerçevede detaylı bir araştırmanın ardından literatür raporu hazırlanmış ve bir ortak akıl konferansı düzenlenmiştir.

Şehirlerin lojistik faaliyetlerinde verimliliğini arttırmak ve sağlıklı mekânsal gelişimin sağlanması amacı ile kentsel lojistik ana planı oluşturulmaya karar verilmiştir. Bu çerçevede, sektörün tüm paydaş kurumlarından ulusal ve uluslararası katılımcılarla Ortak Akıl Kongresi düzenlemiştir.

İstanbul’un UNESCO tarafından Tasarım Şehri seçilmesine binaen İBB tarafından Tasarım Şehri Odak Grup Toplantısı düzenlenmiştir. Tasarım ile ilgili tüm paydaş kurumlardan yetkili kişileri bir araya getirmek, mevcut durumunu değerlendirmek ve geleceği ile ilgili fikir almak amacıyla mevcut durum analizi ve gelecek tasarımı yapılmıştır.